10. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi (Muğla)

TGK’NIN 10. BULUŞMASINDA KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı 2016 yılı Aralık ayında Muğla’da yapıldı. Muğla’da bir araya gelen 8 federasyon ve buna bağlı 79 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcileri, terörün bir insanlık suçu olduğuna dikkat çektiler. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde, şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Muğla’da toplanan 20 bini aşkın basın mensubunun temsilcileri olarak, terör saldırılarında güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı şehit vermenin derin acısını yaşıyoruz.

Gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir insanlık suçudur. Bu nedenle aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli ve terörle mücadele edilmelidir. Birlik – beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef alan terör saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak lanetliyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

SORUNLARA ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 10. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde, 2016 yılsonu itibariyle medya sektöründe yaşanan sorunların genel değerlendirmesi de yapıldı. TGK 10. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde medyanın sorunları ve çözüm önerileri şöyle özetlendi:

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Medya, hem ülkemizde, hem de tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermiştir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir.

15 Temmuz hain darbe girişimi dönemde gözaltına alınan, ancak terör ve darbe girişimi ile ilgisi olmayan meslektaşlarımızın durumu dikkat çekicidir. Medya kurumlarının kapatılması ve meslektaşlarımızın gözaltına alınması sürecinde kurunun yanında yaş da yanmamalı, suçlu ile suçsuz birbirinden çok iyi ayrılmalıdır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak terör suçlarıyla ve darbe girişimiyle ilgisi olmayan meslektaşlarımızın serbest bırakılmalarını ve tutuksuz yargılanmalarını beklemekteyiz.

MESLEKİ DÜZENLEME İHTİYACI

Medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın herkes gazeteci/haberci olabilmektedir. Bu neden sektörde acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Aynı kapsamda, sıradan dernek statüsünde olan basın meslek örgütlerinin sektörde söz sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YIPRANMA HAKKI

Medya sektöründe yaşanan en temel sorunlardan birisi, olumsuz çalışma koşullarıdır. Sendikalaşmanın adeta hiç olmadığı medya sektöründe çalışanlar düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında görev yapmaktadır. Yıpranma hakkından ise sadece Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartı olanlar yararlanabilmektedir.

BİK VE BYEGM’DE DEĞİŞİM

Özellikle yerel basın için büyük önem taşıyan Basın İlan Kurumu’nda son dönemde olumlu değişimler yaşanmıştır. BİK’in mevzuatından kaynaklı; Anadolu basınını öteleyen yaklaşımı değişmiştir. Genel Kurul kararıyla, BİK yardımlarının hakça dağıtımı sağlanmıştır. Basın İlan Kurumu’nun oluşumunu içeren 195 sayılı kanun yeniden ele alınmalı, çağımız koşullarına göre güncellenmelidir.

BYEGM Basın Kartları yönetmeliğinde de düzenleme yapılmalı, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Basın Kartları Komisyonunda temsil edilmelidir.

Ayrıca, internet haber yayıncılığı da göz önüne alınarak BİK ve BYEGM’de yeniden yapılanmaya gidilmelidir.

TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE SORUNLARI

Gazeteler, radyolar, haber siteleri gibi televizyonlar da sorumlu yayıncılık anlayışı ile yayın yapmak için gayret göstermeli, doğruyu olduğu gibi yansıtmalıdır. Bu kapsamda Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve yaygın yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı TURKSAT’a ödenen yayın ücretleri, RTÜK’e ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan ücretlendirmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasıdır. Özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altında kalmıştır. Bu kapsamda TURKSAT uydu yayın ücretlerinde indirim yapılmalı ve Türk Lirası üzerinden ücretlendirilmelidir. RTÜK Yasası günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmalıdır.

INTERNET BASINI / YASASI

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Bu nedenle İnternet Yasası bir an önce meslek örgütlerinin de katılımıyla ele alınmalı, daha fazla gecikilmeden çıkarılmalıdır.

Çünkü; Sektörde yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse BİK yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, yerel gazeteler gibi desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da, düzenleme yapılarak basın katı alabilmelidir. Şantajcı ve korsan internet haber siteleri, sadece yasal düzenleme ile önlenebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.