12. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi (Tokat)

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 12. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 12. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 8 federasyon ve buna bağlı 83 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla Tokat’ta yapıldı.

Tokat Gazeteciler Televizyoncular Radyocular Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklanan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 12. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Tokat’ta toplanan 20 bini aşkın basın mensubunun temsilcileri olarak,  medya sektöründe yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekmek istiyoruz.

  1. Öncelikle unutulmamalıdır ki medya; hem ülkemizde, hem de tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermiştir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir.
  2. Medya sektöründe yaşanan en temel sorunlardan bir diğeri, olumsuz çalışma koşullarıdır. Sendikalaşmanın adeta hiç olmadığı medya sektöründe çalışanlar düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında görev yapmaktadır. Yıpranma hakkından ise sadece Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartı olanlar yararlanabilmektedir.
  3. Ülkemizde medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara ne yazık ki sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın Türkiye’de herkes gazeteci/haberci olabilmektedir. Bu nedenle medya sektöründe acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Aynı kapsamda, sıradan dernek statüsünde olan basın meslek örgütlerinin sektörde söz sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
  4. Medya sektörünü yakından ilgilendiren devlet kurumları Basın İlan Kurumu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Anadolu basınını söz sahibi yapacak düzenlemeye gidilmelidir. Basın İlan Kurumu’nun oluşumunu içeren 195 sayılı kanun yeniden ele alınmalı, çağımız koşullarına göre güncellenmelidir. BYEGM Basın Kartları yönetmeliğinde de düzenleme yapılmalı, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Basın Kartları Komisyonunda temsil edilmelidir. Ayrıca, internet haber yayıncılığı da göz önüne alınarak BİK ve BYEGM’de yeniden yapılanmaya gidilmelidir.
  5. Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, ülkemizde internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Bu nedenle İnternet Yasası bir an önce meslek örgütlerinin de katılımıyla ele alınmalı, daha fazla gecikilmeden çıkarılmalıdır. Çünkü; Sektörde yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse BİK yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, yerel gazeteler gibi desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da, düzenleme yapılarak basın katı alabilmelidir. Şantajcı ve korsan internet haber siteleri, sadece yasal düzenleme ile önlenebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”