5. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi(Afyon)

TGK logo twitterGazeteciler Konfederasyonu’nun 5. Başkanlar Kurulu toplantısı 15-17 Ocak 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 92 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşu ile bunları bünyesinde toplayan 8 Federasyonun çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Başkanlar Kurulu, 5. toplantısını 8 Federasyon Genel Başkanı, 86 Cemiyet Başkanı ve delegelerinin katılımıyla yaptı.

Toplantı sonucunda, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan konular şöyle;

  1. Ülke olarak çok hassas ve zor bir dönemdeyiz. Terör, çirkin yüzünü her fırsatta gösteriyor ve güvenlik güçlerimizden masum vatandaşlarımıza kadar acımasızca can alıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Afyonkarahisar’da toplanan 20 bin basın mensubunun temsilcileri olarak, bölücü terör örgütünün saldırılarında asker ve polislerimizi şehit vermenin, çok sayıda vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyoruz.

Unutulmamalıdır ki; Nedeni ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin terör bir hak arama yolu değildir. Terör, aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli, mücadele edilmelidir.  Birlik – beraberliğimize, kardeşliğimize ve demokratik yaşama yönelik terör saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak kınıyor, aziz şehitlerimize ve terörist saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Öte yandan, terör olaylarının yaşandığı şehirlerde yayın yapmaya çalışan yerel medya kuruluşları, birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Zaman zaman gazete çıkaramayan ve yayınlarına ara vermek zorunda kalan yerel medya kuruluşları, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmektedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak çağrımız, bu durumdan olumsuz etkilenen yerel medya kurumlarının ekonomik anlamda desteklenmesidir.

2- Basın özgürlüğü, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak her fırsatta vurgulandığı gibi; demokratik ülkeler için “olmazsa olmaz” kavramların başında gelmektedir. Ancak Türkiye’de demokratik yaşamın temel sorunu, ne yazık ki yine basın ve ifade özgürlüğüdür.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, meslektaşlarımızın yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler nedeniyle tutuklu yargılanmalarını “asla kabul etmiyor”, halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğünün temel gereklilik olduğunu özellikle vurguluyoruz. Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin mutlaka yeniden ele alınması ve basın özgürlüğünün ülkemizde gerçek anlamda sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

3- Basın mesleğinin ana omurgasını oluşturan “haberciliğin”, diğer meslek dalları gibi kurumsallaşması Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun önceliği olmaya devam etmektedir. Her platformda dile getirdiğimiz gibi; basın mesleği birçok yönüyle gözde olması nedeniyle, kötü niyetlilerin hedefi haline gelmeye devam etmektedir. Bu çevreler basın mesleğini, kendi çıkarları uğruna iş takibi, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanmaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için dünyadaki uygulamalar da dikkate alınarak, gazetecilik mesleğini yasal bir platforma oturtmak gerektiği çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu sorunun çözümü için Tabipler Odası gibi, Baro gibi özel bir yasa ile gazetecilik mesleği düzenlenmeli, cemiyetlerimiz ve derneklerimiz meslekte söz sahibi konuma gelmelidir.

4- Basın İlan Kurumu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını düzenleyen mevzuatlarda 2015 yılında yapılan değişikliklerle olumlu adımlar atılmıştır. Ancak, bu düzenlemeler ile yapılan iyileştirmeler memnunluk verici olsa da, sektörün sorunlarına tam anlamıyla çözüm üretmemektedir. Bu nedenle, bir adım öteye gidilmeli sektörel sorunların etkin olarak çözümlenmesi sağlanmalıdır.

5- Basın etiğine uymayan, şantaj ve kartalama haberlerle yayın yapan gazetelerin özellikle seçim dönemlerinde sık sık ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu tür yayınların izlenerek, gazetecilik mesleğinin gölgelememesi amacıyla yayın periyotlarına uyum mutlaka savcılıklarca izlenmeli, basın meslek örgütlerimiz de söz konusu yayınları deşifre ederek kamuoyunu bilgilendirmelidir. Mesleğimizin onurunu korumak, yine biz basın meslek örgütlerinin birincil görevidir.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.