Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu

1. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi(Siirt)

Durum :
Başlama : ()
Saat :
Bitiş :
Yer :
Adres :

KONFEDERASYON LOGOGazeteciler Konfederasyonu’nun 1. Başkanlar Kurulu toplantısı 20-22 Haziran 2014 tarihlerinde Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde Siirt’te gerçekleştirildi.

74 gazeteciler cemiyeti ve dernekleri ile bunları bünyesinde toplayan 8 federasyonun çatı örgütü olan Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkanlar kurulu, ilk toplantısını Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde 8 federasyon başkanı, 57 cemiyet başkanı ve delegelerinin katılımıyla yaptı.

Toplantı sonucunda, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan konular şöyle:

1- Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Çözüm Süreci’nin kararlılıkla sürdürülmesi konusunda iradesini ortaya koydu. Çözüm sürecinde meslektaşlarımızın “barış dili” kullanmasının önemine dikkat çekildi.
2- Basın Özgürlüğü, basın kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde kurumsallaşma, basın ahlakı, çalışma koşulları, mesleki eğitim ve sarı basın kartı olmayan gazetecilerin yıpranma hakkından faydalanamaması başta olmak üzere bir çok sorun için kalıcı çözümler üretme iradesi ortaya konuldu.
3- Gazeteciler Konfedederasyonu’nun siyaset üstü, tarafsız ve tüm meslektaşlarını kucaklayıcı bir anlayış içinde yola çıktığına yeniden vurgu yapıldı.
4- Kamuoyunda uzun zamandır tartışılan İnternet Medyası Yasa Tasarısı’nın TBMM’de bir an önce görüşülerek, internet gazetecilerinin ihtiyacına cevap verecek şekilde yasalaşması yönünde ısrarcı talep yinelendi.
5- Gazetecilik mesleğine kurumsal nitelik kazandırılarak, tıpkı Barolar Birliği ve Tabip Odaları gibi medyada özdenetim yetkileri ve yaptırım gücü olan bir yapının oluşturulmasının aciliyeti vurgulandı.
6- Anadolu medyasındaki eğitim çalışmalarını ön planda tutan Gazeteciler Konfederasyonu’nun bir eğitim kurulu oluşturarak, en ücra köşeye dahi ulaşıp eğitim çalışması yapması kararlaştırıldı.
7- Terörle Mücadele ve Türk Ceza kanunlarında yer alan basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin gözden geçirilerek düzeltilmesi istendi.
Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

22.06.2014/SİİRT