YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU KURULLARI

TGK YÖNETİM WEB

GENEL BAŞKAN
M. Nuri Kolaylı

(Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)

GAZETECİLER KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Genel Başkan Vekili : Feridun Fazıl Özsöy (Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı)
Genel Başkan Yard. (Teşkilat) : Sefa Özdemir (Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Genel Başkan Yard. (Ar-Ge ve Dış İlişkiler) : Mevlüt Yeni (Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı)
Genel Başkan Yard.  (Eğitim) : Adem Alemdar (İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan)
Genel Başkan Yard. (Yayın) : Mehmet Abdioğlu (Afyon)
Genel Başkan Yard. (Yayın) : Erdoğan Erişen (Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı)
Genel Sayman : Mehmet Çelik (Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı)
Genel Sekreter : Ergun Ata (Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi)
Danışman Genel Koordinatör : Osman Hakan Kiracı (Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Genel Koordinatör : Sinan Tunç (İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı)

(Sıralama isime göre alfabetiktir)

Ahmet Yetişen (Hatay)
Alaettin Aslan (Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Ali Cihangir (Osmaniye Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)  Y. Ü.
Ali Er (Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili) Y. Ü.
Atila Durak (Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı) Y. Ü.
Ayhan Polat (Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) Y.Ü.
Bekir Bayram (Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) Y. Ü.
Cem Kaytan (Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı)
İsmet Akıncı (Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı)
Mehmet Aydın (Aydın)
Mehmet Ergun (Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Mehmet Emin Turpçu (Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)
Murat Atay (Gaziantep Basın Cemiyeti Başkan Vekili)
Nazmi Pınar (Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı)
Osman Nuri Boyacı (Denizli) Y. Ü.

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
Hürmüz Seda Köktener, Hüseyin Oğuz, Mustafa Erkan Yılmaz

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Ahmet Yenigün, Barış Yalçınkaya, İbrahim Güneş

ONUR KURULU ASIL ÜYELERİ
Onur Kurulu Başkanı: Nazmi Bilgin,
Adnan Taraşlı, Derya Sarılarlı, Haydar Karaduman, İhsan Tunçoğlu, Mustafa Arslan, Ramazan Demir, Şevket Erzen, Şevket Karahan, Turgut Özdemir, Zeki Dışkaya

ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ
Ahmet Genç, Ali Filizkan, Hatice Türkan, Lokman Koyuncuoğlu, Zeki Alkan

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ASIL ÜYELERİ
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı: Yaşar Yıldız
Başkan Yardımcıları: Sezai Köprülü, Orhan Üngör.
Alpaslan Başaran, Aslan Deveboynu, Aydın Deniz, Aytekin Polatel, Emrullah Özbey, Ercan Atay, Erkan Sağlam, İhsan Uluözlü, Müjdat Çetin, Osman Koca, Rıza Özel, Salih Kılınç, Selim Tiran.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU YEDEK ÜYELERİ
Bostan Yılmaz, Bülent Ayhan, Fatih Sevinç, Mesut Bölük, Mustafa Bayrak, Onur Sağsöz, Şeref Yaşar, Turhan Koyuncu, Ümit Babacan

BASIN ETİK KURULU ASIL ÜYELERİ
Basın Etik Kurulu Başkanı: Üstün Tuncer
Basın Etik Kurulu Başkan Vekili: Tevfik Fikret Sönmez
Basın Etik Kurulu Genel Sekreteri: Cengiz Selci
Arif Kurt, Deniz Başlı, Ercüment Daşdelen, Gökhan Aytaç, Güngör Yavuzarslan, Metin Kaya,

BASIN ETİK KURULU YEDEK ÜYELERİ
Cengiz Demirel, Erhan Dabak, Levent Silistre

GAZETECİLER FEDERASYONU ÜYESİ FEDERASYONLAR VE BAŞKANLARI
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Mevlüt Yeni,
Anadolu Gazeteciler Federasyonu (ANAGF) Genel Başkanı Sefa Özdemir,
Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsöy,
Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları,
Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GDGF) Genel Başkanı Mehmet Çelik,
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Adem Alemdar,
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Başkanı Erdoğan Erişen,
Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Müjdat Çetin,

TGK BASKANLAR WEB