“Basın İş Kanunu Çalıştayı” duyurusu

Değerli Başkanlarım,

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce 25 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da “Basın İş Kanunu Çalıştayı” düzenleniyor.

Gazeteciler Konfederasyonu’nun da temsil edileceği çalıştayın konu başlıklarını aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Bu başlıklarla ilgili görüşlerinizi paylaşmanızı diliyorum.

Bu görüşler, yapılacak çalıştayda sunulacaktır…

Sevgi ve saygılarımla…

Nuri Kolaylı

Gazeteciler konfederasyonu

Genel Başkanı

Çalıştayda tartışılacak konu başlıkları taslak olarak aşağıda belirtilmiştir :

I. OTURUM:
1) Gazeteci kimdir? (Gazete, haber ajansı, radyo-tv, internet medyası gazetecisi)
2) Gazeteci basın dışında başka bir işte çalışabilir mi?
3) TRT’de veya kamu kurumlarının medya kuruluşlarında çalışanlar gazeteci sayılır mı?

II. OTURUM:
4) Gazeteciler için ayrı bir Basın İş Kanunu mu düzenlenmeli, yoksa gazetecilerle ilgili hükümler İş Kanunu’na mı eklenmeli?
5) Basın iş sözleşmesinin yapılması ve ispatı sorunu nasıl aşılmalıdır?
6) Basın kartı kimlere verilmelidir?

III. OTURUM:
7) Gazetecinin ücreti?
8) Ücretin ödenmesinde gecikme, askerlik ve gebelikte ücret?
9) Stajyerlik, deneme süresi, terfi sistemi?

IV. OTURUM:
10) Gazetecinin kıdem tazminatı sorunu?
11) Çalışma süresinin saptanması sorunu?
12) Fazla çalışma, izin ve dinlenme süreleri sorunu?