Basın Kartları Yönetmelik değişikliği Anadolu’dan büyük destek gördü…

Basın Kartı bekleme süresi başta olmak üzere gazetecilere çeşitli kolaylıklar getiren Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, Türkiye’nin dört bir yanındaki basın meslek örgütleri, gazeteciler cemiyetleri, çeşitli gazeteciler federasyonları ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından “olumlu bir adım” olarak değerlendirildi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamalar şöyle:

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Değişiklikle birlikte meslektaşlarımıza özellikle bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandı” dedi.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Anadolu’daki 1.200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer alması gerektiğini ifade eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltıldığını ve online başvuru kolaylığı getirildiğini kaydetti. Kolaylı yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
“Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısaldığını görüyoruz. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza beleme süresi uygulanmayacak.
Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza beleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır.
Bizim için, bekleme süreleri kadar önemli olan diğer konu ise, Basın Kartı Komisyonunun yapısının değiştirilerek; Komisyon’un daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni yönetmelik ile sektörün çeşitli kesimlerinin Komisyonda temsilinin sağlandığını görüyoruz. Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer almasını bekliyoruz.”

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Genel Feridun Fazıl Özsoy
Yapılan değişikliklere ilişkin bir açıklama yapan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, “Değişiklikle birlikte meslektaşlarımıza özellikle bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandı” dedi. Feridun Fazıl Özsoy, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 1.200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer alması gerektiğini ifade eden Başkan Özsoy, yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltıldığını ve online başvuru kolaylığı getirildiğini kaydetti. Özsoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısaldığını görüyoruz. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı.
Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Bizim için, bekleme süreleri kadar önemli olan diğer konu ise, Basın Kartı Komisyonunun yapısının değiştirilerek; Komisyon’un daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni yönetmelik ile sektörün çeşitli kesimlerinin Komisyonda temsilinin sağlandığını görüyoruz.
Ayrıca Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin de komisyonda yer almasını ve bu doğrultuda bir ek düzenleme yapılmasını da bekliyoruz. Yapılan bu düzenleme Camiamıza hayırlı olsun”

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar
İGF genel Başkanı Adem Alemdar, Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin Anadolu basınına moral verdiğini belirterek “Tüm değişikliklerin basın camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, eski Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğin en temel özelliği de, gazetecilerin mesleki kimliği niteliğinde olan ‘basın kartlarını verecek olan komisyonun yapısına yönelik düzenlemeleri’ oldu. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Adem Alemdar, yeni düzenlemenin özellikle Anadolu basınına moral verdiğini söyledi. Alemdar, “Federasyon olarak çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz hususların hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Yönetmelikte yapılan değişiklikle bekleme süreleri kısalıyor ve Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı veriliyor” dedi.
Bundan böyle Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan gazetecilerin ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer alacağını belirten İGF genel Başkanı Alemdar, “Bu yeni yaklaşım pek çok problemin de daha kolay bir şekilde çözümüne vesile olacaktır. Yönetmelikte yapılan değişiklikle Anadolu’daki gazeteleri temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimiz bu komisyonda görev yapacaktır. Basın Kartı Komisyonu’nda Konyalı hemşerimiz Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan’ın da bulunacak olması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Tüm bu değişikliklerin basın camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye kaydetti.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu
“Basın Kartları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Camiamızın bir süredir beklediği ve mücadelesini verdiği bu değişikliklerin öncelikle meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizce yönetmelikte yapılan değişiklikle elde edilen kazanımların en önemlisi bekleme sürelerinin kısaltılması, Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilmesidir. Tabii en önemlisi de artık Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan meslektaşlarımızın ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olmasıdır. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Anadolu’daki 1.200 gazeteyi temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimiz bu komisyonda görev yapacaktır. Bu Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişme ve hakkın sahibine teslim edilmesidir. Elbette zamanla diğer beklentiler de değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Ancak yıllardır bu komisyonda görev yapmalarına rağmen Anadolu’dan tek bir üyesi olmayan yada Anadolu Basınının yüzde 5’ini bile temsil etmeyen bazı basın örgütlerinin komisyonda olmamalarının verdiği hezeyanı da anlamış değiliz. Bu zamana kadar bu komisyonda bu arkadaşlarımız Anadolu’dan kaç gazeteci veya gazeteyi temsil ediyorlardı? Anadolu’nun yüzde 5’ini dahi temsil etmeyen bu kuruluşların bugünkü hezeyanını oyuncakları elinden alınmış çocukların ağlaması gibidir. Onun için ciddiye alınmadığını da görmekteyiz. Diğer taraftan komisyonda temsil açısından gördüğümüz en önemli ve giderilmesi elzem olan eksiklik ise; bugün 8 Federasyon, 86 Gazeteci derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu ve 20 bin sarı basın kartı sahibi meslektaşımızı temsil eden Türkiye’nin en büyük çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’ndan temsilci bulunmamasıdır. Bu eksikliğin giderilmesi beklentisi ile yeni yönetmeliğin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, komisyonda görev alacak olan başta Anadolu’da 1.200 gazeteyi temsil edecek olan meslektaşlarımız olmak üzere tüm üyeleri kutluyor, başarılar diliyoruz.”

Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı  Mehmet ABDİOĞULLARI

Kütahya Gazeteciler Cemiyet Başkanı İhsan TUNÇOĞLU, Aydın Gazetecileri Dernek  Başkanı Mehmet AYDIN, Uşak Gazetecileri Dernek Başkanı Salih KILINÇ, Denizli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ümit VAROL, Manisa Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ertuğrul AYTAÇ ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: Cem Kaytan

Ege Gazeteciler Federasyonu  “Yeni Basın kartı” düzenlemesini olumlu buldu. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak,İzmir illerinde kurulu gazeteci dernekleri tarafından oluşturulan Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları, Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yeni basın Kartı” düzenlemesini federasyon olarak çok olumlu bulduklarını ve basın mensuplarının bu yönetmelikle daha kısa sürede basın kartlarına kavuşacaklarını açıkladı.

Yeni basın kartı düzenlemelerini federasyon olarak olumlu bulduğunu belirten, “Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları,  Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Arslan ve Şevket Erzen’in Anadolu Gazetecileri Temsilcisi sıfatıyla, “Basın kartı Komisyonu üyesi seçilmesi ile “Yeni basın kartı” düzenlemesi yapılarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Abdioğulları, “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı sayın Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Mustafa Arslan ve Sayın Şevket Erzen’in, Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi sıfatıyla, “Basın Kartı Komisyonu üyesi” olması ile basın kartlarının yeniden düzenlenmesi yönetmeliğinin hemen çıkması, Ege Gazeteciler Federasyonu mensubu meslek örgütlerimiz ve üyelerimizi fevkalade memnun etmiştir” dedi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM)’nden yapılan açıklamaya göre; ‘Yeni Basın Kartı Yönetmeliği’, Resmi Gazete’nin 25 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Abdioğulları açıklamasına şöyle devam etti:

“Yönetmeliğe göre sektör temsilcisi gazetecilerin Basın Kartı sahibi olmalarını kolaylaştırıcı yenilikler getirildi.

Yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltılmasından Basın Kartı Komisyonu’nda basın sektörü temsilinin genişletilmesine kadar çok sayıda köklü değişiklik yapıldı. ayrıca basın kartı için online başvuru, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin hukuki zemini sağlandı.

Yönetmelikle getirilen, dikkat çeken yenilikler ise şöyle:

1.  Gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısaltıldı. Böylece bekleme sürelerinin uzun olduğu yönündeki şikâyetler göz önünde bulundurularak ilgili düzenleme yapılmış oldu.

2. Medya sektöründe çalışan engellilere bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilmesi imkânı getirildi.

3. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilebilmesi imkânı getirildi.

4. Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon sağlanarak unvan ve kontenjan karmaşasına son verildi.

5. Basın Kartı Komisyonunun yapısı değiştirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda geniş temsili sağlandı.

6. Yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek Basın Kartı kontenjanı artırıldı. Daha fazla sayıda uluslararası basın mensubunun ülkemizde rahatça görev yapmasının önü açıldı.

7. TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde Basın Kartı alabilecek unvanlar artırıldı. İlgili kurumlarda çalışan uluslararası basın mensuplarının kontenjan sınırlaması sona erdirildi. Ayrıca bu kurumlarda Basın İş Kanunu’na tabii çalışmayan basın mensuplarının da Basın Kartı alabilmelerinin önü açıldı.

8.  Basın Kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.

Marmara Gazeteciler Federasyonu  

Merkezi Bursa’da bulunan ve Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İnternet, Kırklareli, Sakarya ve Yalova Gazeteciler Cemiyetleri ile derneklerinin üyesi olduğu Marmara Gazeteciler Federasyonundan yazılı bir açıklama yapılarak, Yeni Basın Kartları Yönetmeliği değerlendirildi.

Değişiklikle birlikte basın mensuplarına bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandığı vurgulanan Marmara Gazeteciler Federasyonu açıklamasında, değişikliğin, gazetecilerin yıllardır beklediği düzenlemeleri içerdiğine vurgu yapıldı. Anadolu genelindeki 1.200 gazeteyi temsilen seçimle belirlenen 3 gazetecinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğu ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Basın Kartları Komisyonu’na eklenen 3 gazetecinin yanı sıra, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin de komisyonda yer alması, katılımcılığın artması açısından önemlidir.

Ayrıca, yeni yönetmelikle birlikte gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısalmaktadır. Engelli meslektaşlarımıza da, bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır.

Beklentimiz, Basın Kartları Komisyonuna Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin eklenmesi ve İnternet Yasası’nın da bir an önce çıkarılarak, bir temsilcinin de internet gazetecilerinden belirlenmesidir.”

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Talat Akay

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Başkanı Başkanı Talat Akay, Basın Kartları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin Anadolu basınına güç katacak olmasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt, Kilis ve Şırnak Gazeteci Cemiyetlerinin katılımıyla kurulmuş olan GGF Genel Başkanı Mehmet Talat Akay, Basın Kartları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Akay açıklamasında, “Camiamızın yıllardır beklediği ve mücadelesini verdiği bu değişikliklerin hayırlı olmasını diliyoruz. Bekleme sürelerinin kısaltılması, Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilmesi, Basın Kartları Komisyonunda Anadolu’da çalışan meslektaşlarımızın ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olması çok önemsediğimiz gelişmelerdir. Seçimle göreve gelen Konfederasyon temsilcilerimiz Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan, Şevket Erzen bundan böyle komisyonda görev yapacaktır. Bu Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişme ve hakkın sahibine teslim edilmesidir” dedi.

Yönetmelik değişikliği ile bundan böyle 8 Federasyon, 86 Gazeteci derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu ve 20 bin sarı basın kartı sahibini temsil eden Türkiye’nin en büyük çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 3 temsilci ile temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten GGF Genel Başkanı Mehmet Talat Akay, “Sektörde Anadolu’yu temsil eksikliğinin giderilmesi ile Anadolu basınının sesi daha gür çıkacak” dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kısa süre önce kurulmasına rağmen yoğun çalışmalar içerisinde bulunduğunu ifade eden GGF Genel Başkanı Mehmet Talat  Akay,  “Basın İlan Kurumu (BİK) seçimlerinde rakipsiz kalıp 3 üye ile temsil hakkını kazandık. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise, Konfederasyona bağlı cemiyetlerin çoğunluğu Basın İlan Kurumundan yapılan yardımları aldık. Siirt, Edirne ve Urfa’da Başkanlar Kurulu toplantısını gerçekleştiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 4. toplantısını da Uşak’ta yapacak. Sarı basın kartları konusunda yaptığı çalışmalarında meyvesini alan Konfederasyon, gazetecileri BİK’te temsil edecek. ‘Arı’ gibi çalışan Konfederasyonun, BİK seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından Sarı Basın Kartları ile ilgili yaptığı çalışmalarda da başarılı olması, Anadolu Medyasının güçlenmesini istemeyen bazı çevreleri rahatsız etti. Konfederasyon Genel Başkanı ve Yönetim Kuruluna ve 8 bölgenin Federasyon Başkanları ve Yönetimlerine, Cemiyet Başkanlarına yaptıkları çalışmalar, gösterdikleri birlik ve beraberliklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Konfederasyonumuza olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Yapılan çalışmaların her zaman arkasında duracağız. Yeni yönetmeliğin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Başkanı Akay, Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin Anadolu Basınına moral ve güç kattığını belirterek tüm değişikliklerin basın camiasına hayırlı olmasını dilediğini söyledi.  Akay açıklamalarına şöyle devam etti;

“Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, eski Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğin en temel özelliği de, gazetecilerin mesleki kimliği niteliğinde olan ‘basın kartlarını verecek olan komisyonun yapısına yönelik düzenlemeleri’ oldu. Federasyon olarak çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz hususların hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Yönetmelikte yapılan değişiklikle bekleme süreleri kısalıyor ve Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı veriliyor.”

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’ndan Yeni Basın Kartı Yönetmeliği ile ilgili yapılan açıklamada, “Çıkartılan yeni yönetmelikte gazeteciler lehine yapılan değişiklikler bizleri memnun etti. Özellikle Basın Kartları Komisyonu’nda Basın İlan Kurumunda bizleri temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimizin bu komisyonda da görev yapacak olmaları Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişmedir” denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Yönetmelikte yapılan en önemli değişikliklerden birisinin de bekleme sürelerinin kısaltılması ve basın iş kolunda beş yıl çalıştığını ispat eden meslektaşlarımızın bekleme süreleri olmadan basın kartına sahip olma hakkını kazanmaları ayrıca engelli meslektaşlarımızın bekleme sürelerine tabi olmamaları yapılan değişikliklerin en önemli maddeleridir.”

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte ciddi değişiklikler yaşandı. Yönetmelikle birlikte değişen Basın Kartı Komisyonu’na Konyalı hemşehrimiz Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan da girdi.
Yapılan değişikliklere ilişkin bir açıklama yapan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, “Değişiklikle birlikte meslektaşlarımıza özellikle bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandı” dedi. Özdemir, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 1.200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer alması gerektiğini ifade eden Başkan Özdemir, yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltıldığını ve online başvuru kolaylığı getirildiğini kaydetti. Özdemir, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısaldığını görüyoruz. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı.
Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Bizim için, bekleme süreleri kadar önemli olan diğer konu ise, Basın Kartı Komisyonunun yapısının değiştirilerek; Komisyon’un daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni yönetmelik ile sektörün çeşitli kesimlerinin Komisyonda temsilinin sağlandığını görüyoruz. Hemşerimiz Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan’ın da Basın Kartı Komisyonu’nda yer alması bizleri son derece sevindirmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz. Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer almasını bekliyoruz.”
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Tunçoğlu
“Dün yayımlanarak yürürlüğe giren, Basın kartları yönetmeliğine göre; basın mensuplarına bazı kazanımlar sağlanmıştır: Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür.
Basın kartları bekleme süreleri kısaltılmıştır. Katılımcı bir uygulama başlatılmıştır. Basın-iş kolunda en az 5 yıl çalıştığını belgeleyenlere beklemeden basın kartı verilmesi hakkı getirilmiştir. Engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilecektir. Emeklilik işlemlerinde kolaylıklar sağlanmıştır.
Önceki yönetmelikte Komisyonda yer alan Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve İzmir Gazeteciler Cemiyetinin komisyondan çıkarıldığı görülmektedir. Öte yandan Türkiye’nin en büyük ve en güçlü üst meslek kuruluşu olan ve 8 bölge federasyonunun oluşturduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu( TGK)’na üyelik hakkı verilmemesi ise tamamen haksızlıktır, yanlış bir uygulamadır ve düzeltilmesi gerekir.
Bu vesile ile Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim ve Denetleme Kuruluna seçtiği değerli dostlarım Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen’in yeni yönetmelikle “Basın kartları komisyonunda” üye olarak yer almalarından memnuniyet duyduğumuzu belirterek kendilerini kutluyor ve başarılar diliyorum. Yeni yönetmeliğin tüm basın camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum”
Karamanoğlu Mehmetbey Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hüseyin Oğuz:
Karamanoğlu Mehmetbey Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hüseyin Oğuz, basın kartları yönetmeliğinde yapılan değişiklerin çok olumlu olduğunu ve Gazeteciler federasyonunun her platformda dile getirdiği sorunların çözümü için adım atılmasını memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Yapılan değişiklik ile Basın kartları komisyonunda Anadolu’daki gazetecilerin temsilcilerinin bulunacağına dikkat çeken KMGC Başkanı Oğuz:
“Bu düzenleme ile yıllardır sorun olarak duran problemler daha kolay ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile bekleme sürelerinin kısaltılması ve basın iş kolunda 5 yıl çalıştığını belgeleyenlerin, bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartını alması, çalışanların lehinedir. Basın kartları komisyonunda Anadolu’daki gazeteleri temsilen, seçimle göreve gelen 3 temsilcimiz komisyonda görev yapacaktır. Ayrıca basın kartı komisyonunda hemşehrimiz Mustafa Aslan’ın görev yapacak olması memnuniyetimizi artırmıştır. Olumlu bu değişiklerin basın camiasına hayırlı olmasını temenni ederim.”
Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak
Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) üyelerinin büyük gayretleri sonucu Anadolu basınına sarı basın kartı konusunda getirilen yeni düzenlemenin devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Yeni Sarı Basın Kartı Yönetmeliği’nin bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Durak, yönetmelikte yapılan değişiklikle Anadolu basınında 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilerin bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesinin büyük bir avantaj olduğunu söyledi.
Aynı zamanda yeni düzenlemenin, sarı basın kartı gazetecilerinin emeklilik işlemlerine de olumlu yansıyacağını dile getiren Durak, “basın kartı komisyonunda yer alan TGK’yı temsilen Nuri Kolaylı, Şefket Erzen ve Mustafa Arslan’ın çabaları sonuç verdi. Yapılan yeni düzenlemede ‘sarı basın kartı’ bekleme süresinin kaldırılması, Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısalması Anadoluda görev yapan gazetecileri olumlu etkileyecek. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı alma hakkına sahip olacak. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza beleme süresi uygulanmayacak. Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bu yeni düzenleme bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Bu arada getirilen yeni düzenleme ile gerçek gazetecilik yapanlarla, gazeteci geçinenlerin ayıklanmasında önemli bir rol oynayacağına inanarak, bu devrim niteliğindeki kararın alınmasında büyük emekleri olan ‘Sarı Basın kartı’ komisyon üyelerinden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Şefket Erzen ve Mustafa Arslan’ı yürekten kutluyorum. Tüm Anadolu basın camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde ifade etti.
Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, 25 Ağustos 2015 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmenliğin yürürlüğe girmesi en çok zor şartlar altında görev yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki görev yapan gazetecileri sevindirdi.
Yeni Basın Kartı yönetmenliği hakkında bilgi veren Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü yönetmelikle sektör temsilcisi gazetecilerin Basın Kartı sahibi olmalarını kolaylaştırıcı yenilikler getirildiğini belirterek, yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltılmasından Basın Kartı Komisyonunda basın sektörü temsilinin genişletilmesine kadar çok sayıda köklü değişiklik yapıldığını söyledi.
Yönetmenlikle birlikte; online başvuru, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin de önemli olduğunu vurgu yapan Üründü, en önemli gelişmenin ise Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan gazetecileri ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olması olduğunu dikkat çekti.
Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Yöneticisi ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Üründü, cemiyet olarak çeşitli platformlarda dile getirdikleri hususların hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, “Yönetmelikte yapılan değişiklikle bekleme süreleri kısalıyor ve Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı veriliyor” ifadelerini kullandı.
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Anadolu’daki bin 200 gazeteyi Basın İlan Kurumunda temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcinin bu komisyonda da görev yapacak olmalarının Anadolu’da görev yapan gazetecilerin sorun ve sıkıntıların artık komisyonda da gündeme geleceği anlamını taşıdığını ifade eden Üründü, yönetmelikle getirilen yenilikleri ise şu şekilde özetledi:
“Gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısaltıldı. Böylece bekleme sürelerinin uzun olduğu yönündeki şikâyetler göz önünde bulundurularak ilgili düzenleme yapılmış oldu. Medya sektöründe çalışan engellilere bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilmesi imkânı getirildi. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilebilmesi imkânı getirildi. Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon sağlanarak unvan ve kontenjan karmaşasına son verildi. Basın Kartı Komisyonunun yapısı değiştirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda geniş temsili sağlandı. Yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek Basın Kartı kontenjanı artırıldı. Daha fazla sayıda uluslararası basın mensubunun ülkemizde rahatça görev yapmasının önü açıldı. TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde Basın Kartı alabilecek unvanlar artırıldı. İlgili kurumlarda çalışan uluslararası basın mensuplarının kontenjan sınırlaması sona erdirildi. Ayrıca bu kurumlarda Basın İş Kanunu’na tabii çalışmayan basın mensuplarının da Basın Kartı alabilmelerinin önü açıldı. Basın Kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.”
Osmaniye Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Basın Kartı Yönetmeliği ile ilgili bir açıklama yapan Osmaniye Aktif Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Cihangir, “Çıkartılan yeni yönetmelikte yapılan köklü değişiklikler bizleri memnun etti. Özellikle artık Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan meslektaşlarımızın ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olması bizleri daha da mutlu etti. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Anadolu’daki 1.200 gazeteyi Basın İlan Kurumunda temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimizin bu komisyonda da görev yapacak olmaları Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişme ve hakkın sahibine teslim edilmesidir.” dedi.
Basın Kartı Komisyonunun daha demokratik bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Cihangir, “Yönetmelikte yapılan değişiklikle elde edilen kazanımların en önemlilerinden birisi de bekleme sürelerinin kısaltılması, Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilmesidir. Diğer taraftan Engellilik durumunun usulüne uygun olarak belgelendirilmesi koşuluyla, basın yayın kuruluşlarının engelli kontenjanlarında çalışan meslektaşlarımızdan bir kişinin de bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilecek olması da bu yönetmeliğin en önemli maddelerinden birisidir. Bu tür pozitif ayırımcılığı düşünen yetkilileri de kutluyoruz. Bununla birlikte; online başvuru, başvurularını yapan meslektaşlarımıza durumları ile ilgili sms ile bilgi verilmesi, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin hukuki zeminin de sağlanmış olması çok önemli gelişme ve değişimlerdir.” diye konuştu. Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin de Basın Kartları komisyonda yer alması gerektiğini de belirten AGC Başkanı Cihangir, “Gazeteciler Konfederasyonumuzun ve Cemiyetimizin bir süredir beklediği ve mücadelesini verdiği bu değişikliklerin meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Basın Kartları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek “Yapılan değişiklikler Anadolu basını için büyük kazanımlar getiriyor” dedi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, basın kartları bekleme sürelerinin düşürülmesinin önemli bir hakkın gazetecilere verilmesi olduğunu belirterek “Konfederasyonumuz ve Federasyonumuzun bir süredir mücadelesini verdiği bu değişikliklerin öncelikle meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizce yönetmelikte yapılan değişiklikle elde edilen kazanımların en önemlisi bekleme sürelerinin kısaltılması, Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilmesidir. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilmesi de önemli bir gelişmedir” diye konuştu.
Yönetmelik değişikliğiyle Basın kartları komisyonunun da yeniden oluşturulduğuna işaret eden Karaduman şunları söyledi:
“Yapılan değişiklikle, Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan meslektaşlarımızın ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olmasıdır. Anadolu’daki 1.200 gazeteyi temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimiz bu komisyonda görev yapacaktır. Bu Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişme ve hakkın sahibine teslim edilmesidir.
Elbette zamanla diğer beklentiler de değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Diğer taraftan komisyonda temsil açısından gördüğümüz en önemli ve giderilmesi elzem olan eksiklik ise; bugün 8 Federasyon, 86 Gazeteci derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu ve 20 bin sarı basın kartı sahibi meslektaşımızı temsil eden Türkiye’nin en büyük çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’ndan temsilci bulunmamasıdır. Bu eksikliğin giderilmesi beklentisi ile yeni yönetmeliğin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, komisyonda görev alacak olan başta Anadolu’da 1.200 gazeteyi temsil edecek olan meslektaşlarımız olmak üzere tüm üyeleri kutluyor, başarılar diliyoruz.”

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Topal
Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Resmi Gazetenin 25 Ağustos 2015 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren “Yeni Sarı Basın Kartı Yönetmeliği”nde yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmeleri değerlendiren Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Topal; “Bu yönetmelikle ilk kez Anadolu Basınına temsilde kucak açılması ve Sarı Basın Kartı bekleme sürelerinin kısaltılması çok isabetli olmuştur” dedi.
FHGC Başkanı Mehmet Topal konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Eski yönetmelik günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremez bir durumdaydı. Bu konuda yeni yönetmelik mevcut sıkıntıların büyük bir kısmını ortadan kaldırmıştır. Artık Anadolu Basını olarak bizlerinde komisyonda üyelerimizle temsil edilmesine imkan tanınmıştır.
Basın İş Kolunda 5 yıl çalıştığını belgeleyenler rahatlıkla bekletilmeden Sarı Basın Kartı alabileceklerdir. Bizleri temsilen Sarı Basın Kartı Komisyonunda değerli meslektaşımız sayın Mustafa Aslan ile birlikte 3 kişinin daha Anadolu Basını olarak bizleri temsil edecek olmalarından büyük bir memnuniyet duymaktayız.
Yeni yönetmeliğin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, yönetmeliğin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”
Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen
Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basın Kartı Komisyon Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ni değerlendirdiği açıklamasında, “Yeni yönetmelik, olumlu karşıladığımız pek çok yenilik ve değişiklikler içeriyor.” dedi.
Basın kartı müracaatlarındaki bekleme sürelerinin kısaltılması başta olmak üzere, getirilen kolaylıkların, basın mensupları tarafından da memnuniyetle karşılandığının altını çizen Şevket Erzen, önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, çok uzun olarak kabul edilen bekleme sürelerinin kısaldığını, ayrıca engelli basın mensuplarının müracaat etmesi durumunda, basın kartlarını hiç beklemeksizin direkt olarak alabileceğini söyledi.
Basın iş Kanunu kapsamında en az 5 yılını tamamladığını belgeleyen herkesin, müracaatı halinde bekleme süresiyle karşı karşıya kalmayacağının da önemli bir yenilik olduğuna vurgu yapan Erzen, “Yıllardır içerisinde bulunduğumuz basın camiasının tüm sorunlarını yakinen biliyoruz. Yaptığımız tüm görüşme ve toplantılarda dile getirdiğimiz hususların, bugün çözülmüş olmasını görmek, bizi de fazlasıyla mutlu ediyor. Meslektaşlarımızın sorunlarını yetkili makamlara taşımakla ilgili sorumluluğumuzu özenle yerine getirmeye çalışıyoruz. Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olarak üstlendiğimiz görevin yanı sıra, Basın Kartı Komisyonu’nda Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak görev almamız da, Anadolu Basını adına kayda değer bir diğer önemli gelişmedir.” diye konuştu.
Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basın Kartı Komisyon Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, yeni değişiklikleri şu başlıklar halinde sıraladı;
1.Gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısaltıldı. Böylece bekleme sürelerinin uzun olduğu yönündeki şikâyetler göz önünde bulundurularak ilgili düzenleme yapılmış oldu.
2.Medya sektöründe çalışan engellilere bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilmesi imkânı getirildi.
3.Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilebilmesi imkânı getirildi.
4.Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon sağlanarak unvan ve kontenjan karmaşasına son verildi.
5.Basın Kartı Komisyonunun yapısı değiştirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda geniş temsili sağlandı.
6.Yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek Basın Kartı kontenjanı artırıldı. Daha fazla sayıda uluslararası basın mensubunun ülkemizde rahatça görev yapmasının önü açıldı.
7.TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde Basın Kartı alabilecek unvanlar artırıldı. İlgili kurumlarda çalışan uluslararası basın mensuplarının kontenjan sınırlaması sona erdirildi. Ayrıca bu kurumlarda Basın İş Kanunu’na tabii çalışmayan basın mensuplarının da Basın Kartı alabilmelerinin önü açıldı.
8.Basın Kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.
İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç
İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç, Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin “internet medyası” için umut olduğunu söyledi.
Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin yazılı bir açıklama yapan İGBYD Başkanı Tunç, “Değişiklikle birlikte, internet medyası dışında görev yapan meslektaşlarımıza önemli kazanımlar sağlandı. Beklentimiz, internet yasasının da bir an önce çıkarılmasıdır” dedi.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Basın Kartları Komisyonu’nun katılımcı bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Sinan Tunç, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcileri ile internet medyası temsilcilerinin komisyonda yer alması gerektiğine inandığını ifade etti.
İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç, yazılı açıklamasında beklentilerini şöyle özetledi:
“İnternet Yasası’nın çıkarılarak, vergisini ödeyen, istihdam yaratan, gazete ve televizyonlarda çalışan meslektaşlarımız gibi tek işi habercilik olan arkadaşlarımızın “gazeteci” olarak kabul edilmelerini bekliyoruz. Haber portallarının basın yasası içine alınması, çalışanların basın kartı alabilmesi ve basın sigortasından yararlanması en büyük beklentimiz.”
Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan
Yapılan değişikliklere ilişkin bir açıklama yapan Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan Değişiklikle birlikte meslektaşlarımıza özellikle bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandı” dedi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 1.200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer alması gerektiğini ifade eden Başkan Özsoy, yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltıldığını ve online başvuru kolaylığı getirildiğini kaydetti. Özsoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısaldığını görüyoruz. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı.
Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Bizim için, bekleme süreleri kadar önemli olan diğer konu ise, Basın Kartı Komisyonunun yapısının değiştirilerek; Komisyon’un daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni yönetmelik ile sektörün çeşitli kesimlerinin Komisyonda temsilinin sağlandığını görüyoruz.
Ayrıca Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin de komisyonda yer almasını ve bu doğrultuda bir ek düzenleme yapılmasını da bekliyoruz. Yapılan bu düzenleme Camiamıza hayırlı olsun.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Recep Demirci
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği(EGC) Başkanı Recep Demirci, “Değişiklikle birlikte meslektaşlarımıza özellikle bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandı.” dedi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Anadolu’daki 1.200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltıldığını ve online başvuru kolaylığı getirildiğini kaydeden EGC Başkanı Recep Demirci, “Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısaldığını görüyoruz. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Bizim için, bekleme süreleri kadar önemli olan diğer konu ise, Basın Kartı Komisyonunun yapısının değiştirilerek; Komisyon’un daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni yönetmelik ile sektörün çeşitli kesimlerinin Komisyonda temsilinin sağlandığını görüyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Basın Kartları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin sektör temsilcileri ve çalışanlarının beklediği ve uzun zamandır mücadelesini verdiği önemli kazanımları sağladığını söyledi. Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer almasını istediklerini anlatan Koca, yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltılması ve online başvuru kolaylığı getirilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Basın Kartları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Koca “ Camiamızın bir süredir beklediği ve mücadelesini verdiği bu değişikliklerin hayırlı olmasını diliyoruz. Bekleme sürelerinin kısaltılması, Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilmesi, Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan meslektaşlarımızın ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olması çok önemsediğimiz gelişmelerdir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Anadolu’daki bin 200 gazeteyi temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimiz bu komisyonda görev yapacaktır. Bu Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişme ve hakkın sahibine teslim edilmesidir” dedi.

Komisyonda temsil açısından gördüğü en önemli eksikliğin 8 Federasyon, 86 Gazeteci derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu ve 20 bin sarı basın kartı sahibini temsil eden Türkiye’nin en büyük çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’ndan temsilci bulunmaması olarak ifade eden Koca, bu eksikliğin bir an önce giderilmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kısa süre önce kurulmasına rağmen yoğun çalışmalar içerisinde bulunduğunu ifade eden Koca şöyle konuştu “ Basın İlan Kurumu (BİK) seçimlerinde rakipsiz kalıp üç üye ile temsil hakkını kazanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise Konfederasyona bağlı cemiyetlerin çoğunluğu Basın İlan Kurumu’ndan yapılan yardımdan aslan payını almıştı. Siirt, Edirne ve Urfa’da Başkanlar Kurulu toplantısını gerçekleştiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 4.’sünü de Uşak’ta yapacak. Sarı basın kartları konusunda yaptığı çalışmalarında meyvesini alan Konfederasyon, gazetecileri BİK’te temsil edecek. ‘Arı’ gibi çalışan Konfederasyon’un, BİK seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından Sarı Basın Kartları ile ilgili yaptığı çalışmalarda da başarılı olması, Anadolu Medyası’nın güçlenmesini istemeyen bazı çevreleri rahatsız etti. Konfederasyon Genel Başkanı ve Yönetim Kuruluna ve sekiz bölgenin Federasyon Başkanları ve Yönetimlerine, tüm Cemiyet Başkanlarına yaptıkları çalışmalar gösterdikleri birlik ve beraberliklerden ötürü teşekkür ediyorum. Konfederasyonumuza olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Yapılan çalışmaların her zaman arkasında duracağız. Yeni yönetmeliğin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik

Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili  “Yeni basın yasası basın özgürlüğü yolunda atılan anlamlı bir adımdır” dedi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelikte yapılan değişikliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelik, yönetmelikte yapılan değişiklikle, Anadolu’daki bin 200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklenmesi, komisyonun katılımcı bir yapıya kavuşturulmasından bazı gazeteci kuruluşlarının rahatsızlık duymasına anlam vermede zorlandığını kaydetti.

Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çelik, şu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısaldığını görüyoruz.  Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza beleme süresi uygulanmayacak. Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma v yararlanamıyorlardı.  Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza beleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır.”

Çelik,  Yen Basın Kartı Yasasının meslektaşlarının sorunlarının çözümüne, demokratik haklarına hizmet edeceğini aktararak, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin Anadolu basını için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Eski Basın Kartı Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığını ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini ifade eden Köprülü, “Yeni yönetmelik, Anadolu Basını için bir devrimdir” dedi.

Yeni Yönetmeliğin Anadolu Basınına önemli kazanımlar sağladığını belirten Köprülü, “Bekleme sürelerinin kısalmasının yanında Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilecek olması, hakların iadesidir. Ayrıca, basın yayın kuruluşlarının engelli kontenjanlarında çalışan meslektaşlarımızdan bir kişinin de bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı verilecek olması da fazlasıyla önemsenmesi gereken bir değişikliktir. Bu önemli değişikliklerin getirdiği kazanımlar hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir ancak asıl devrim niteliğindeki karar, Basın Kartları Komisyonu’nda Anadolu’da çalışan meslektaşlarımızın ve yayın hayatını devam ettiren gazetelerin temsilcilerinin de yer almış olmasıdır. Anadolu’daki 1.200 gazeteyi Basın İlan Kurumunda temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimizin bu komisyonda da görev yapacak olmaları Anadolu Basını için gerçek bir devrimdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Şefket Erzen ve Mustafa Arslan’ın yeni yönetmeliğin oluşmasında yadsınamaz katkı sağladıklarını belirten Köprülü, “Online başvuru, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin hukuki zemininin sağlanması ve tüm yeniklerin camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, yeni yönetmeliğin oluşmasındaki özverili çalışmalarından ötürü başta Genel Başkanımız Sayın Nuri Kolaylı, Şefket Erzen ve Mustafa Arslan olmak üzere emeği geçen herkese Gümüşhaneli meslektaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım” açıklamalarında bulundu.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Bekleyen

VGC, değişen “Basın Kartı Yönetmeliği” ne ilişkin açıklama yaptı. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce “Basın Kartı Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik ile gazetecilerin basın kartı almaları için beklemeleri gereken süre kısaltılmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklik üzerine bir açıklama yapan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bekleyen, Sarı Basın Kartı bekleme sürelerinin kısaltılmasının ve komisyona sektörden daha fazla üyenin bulunmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerini açıklayan VGC Başkanı Osman Bekleyen, “Sarı Basın Kartı Komisyonunda değerli meslektaşlarımız Mustafa Aslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen’in temsil edecek olmalarından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Dün var olan sıkıntılar yeni düzenlemeyle emminiz ki giderilecektir. Beklenme sürenin kısalması bölgede görev yapan gazetecileri olumlu etkileyecektir. Bununla beraber, engelli meslektaşlarımızda süre gözetilmemesi ve Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmaması çok önemli gelişmelerdir. Yeni yönetmeliğin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ’’ dedi.

Hatay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Yetişen

Yeni Basın Kartı Yönetmeliği ile ilgili bir açıklama yapan Gazeteciler Konfederasyon yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Gazeteciler federasyon genel başkan vekili Hatay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Yetişen, “Çıkartılan yeni yönetmelikte gazeteciler lehine yapılan değişiklikler bizleri memnun etti. Özellikle Basın Kartları Komisyonu’nda Basın İlan Kurumunda bizleri temsil eden ve seçimle göreve gelmiş bulunan 3 temsilcimizin bu komisyonda da görev yapacak olmaları Anadolu Basını açısından çok önemli bir gelişmedir” dedi. Hatay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Yetişen şunları söyledi:

“Yönetmelikte yapılan en önemli değişikliklerden birisinin de bekleme sürelerinin kısaltılması ve basın iş kolunda beş yıl çalıştığını ispat eden meslektaşlarımızın bekleme süreleri olmadan basın kartına sahip olma hakkını kazanmaları ayrıca engelli meslektaşlarımızın bekleme sürelerine tabi olmamaları yapılan değişikliklerin en önemli maddeleridir.”

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan, Basın Kartı Yönetmeliği değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ispartalı meslektaşlarına müjdeler veren Karahan, Sarı Basın Kartı almak için gereken bekleme süresinin de kısaltıldığını söyledi.

Değişiklikle ilgili basın mensuplarının bekleme sürelerinde önemli kazanımlar sağlandığı vurgulanan Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, değişikliğin, gazetecilerin yıllardır beklediği düzenlemeleri içerdiğine vurgu yapıldı.

Anadolu genelindeki 1.200 gazeteyi temsilen seçimle belirlenen 3 gazetecinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun katılımcı bir yapıya kavuştuğu ifade eden Şevket Karahan,“Basın Kartları Komisyonu’na eklenen 3 gazetecinin yanı sıra, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin de komisyonda yer alması, katılımcılığın artması açısından önemlidir. Ayrıca, yeni yönetmelikle birlikte gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısalmaktadır. Engelli meslektaşlarımıza da, bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Beklentimiz, Basın Kartları Komisyonuna Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin eklenmesi ve İnternet Yasası’nın da bir an önce çıkarılarak, bir temsilcinin de internet gazetecilerinden belirlenmesidir” dedi.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, yıllardır bu alanda çalışan ancak uzun bekleme süresi nedeniyle mağdur olan gazeteciler için umut oldu.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, yeni yönetmelikte, engelli ve Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere, bekleme süresi uygulanmadan basın kartı verilecek olmasının önemli ve yerinde bir karar olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Yeni yönetmelikte, sarı basın kartı başvurularında bekleme süresinin kısaltılması, engelli gazeteci arkadaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilecek olması ve Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımızın, bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı alabilecek olmaları sevindirici bir gelişmedir. Bu yönetmelik ile birlikte, gazetecilik mesleğinde emek veren arkadaşlarımız hak ettikleri basın kartını daha kısa sürede alabileceklerdir.

Ayrıca yeni yönetmelikle Basın Kartı Komisyonunun yapısının değişmesi ve komisyona daha geniş katılımın sağlanarak gazete temsilcilerinin de komisyonda yer alması önemli bir gelişmedir. Komisyonda yer alacak Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan’ı kutlar, diğer komisyon üyeleriyle birlikte güzel çalışmaların devamını diliyoruz.”

53 Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak

“Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu çalışmalarından dolayı kutlarım. Yıllardır kimlik yerine bile geçmeyen, Basın kartlarının artık gerçek kimliğine kavuşmasını beklemekteyiz. Basın kartı komisyonuna Konfederasyonumuzdan 3 arkadaşımızın yer alması beni ve dernek üyelerimi memnun etti. Kime nasıl ulaşacağını bilemeyen Sarı Basın kartına müracaat eden meslektaşlarımın artık bir adresi, bir sahibi var.

Bekleme sürelerinin kısaltılması ve basın kuruluşlarına 5 yıl çalıştığını ispat eden meslektaşlarımızın basın kartı alabilmesi yine olumlu bir gelişmedir. Yıllardır ip yumağı gibi çözüm bekleyen ve çözülemeyen Basın kartları sorununa el atan , çözümünde emeği olan tüm başkanlarıma teşekkür ederim.

Bilecik İletişim Ve Medya Derneği Mehmet Ergün

Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle ilgili olarak Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün yazılı bir açıklama yaptı.

25 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili yaptığı açıklamasında Ergün, Basın Kartı sahibi olma noktasında yeni yönetmelikte kolaylaştırıcı yenilikler getirildiğini belirterek bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Ergün konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yönetmelikle birlikte gelen bekleme süresi kısalması gazeteci arkadaşlarımızı sevindirici bir haber oldu. Ayrıca engelli gazeteci arkadaşlarımız da bekleme süresi aranmadan basın kartı sahibi olabilecekler. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımız da bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı alabilecekler. Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Yeni yönetmelik bu açıdan emeklilik işlemlerinde yarar sağlayacaktır.”

Değişen yönetmelikle Basın Kartı Komisyonunda da yenilikler oluştuğunu kaydeden Ergün açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yeni yönetmelikle Basın Kartı Komisyonunun yapısının değişmesi ve Komisyona daha geniş katılım olması sağlandı. Yapılan değişiklik sonucunda komisyonda Anadolu’da görev yapan meslektaşlarımız ve yayın hayatını sürdüren gazete temsilcileri de yer almış olacak.”

Ergün sözlerine şu şekilde son verdi:

“Online başvuru, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin hukuki zemininin sağlanması da gerçekleşen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni yönetmeliğin meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, komisyonda görev alacak olan başta Anadolu’da bin 200 gazeteyi temsil edecek Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan olmak üzere tüm üyeleri kutlar, başarılar dilerim.”

Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay

Yeni Basın Kartı Yönetmeliği ile ilgili bir açıklama yapan Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan kapsamlı değişiklik nedeniyle Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Atay, yaptığı açıklamada, basın kartına prestij kazandırma yolundaki çabalarının takdire şayan olduğunu, meslek örgütlerinin Basın Kartı Komisyonu’nda temsil oranının artırılmasını da beraberinde getiren değişiklikle basın kartına sahip olmanın önündeki birçok engelin kaldırılmasını olumlu bulduklarını belirtti. Atay, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, engelli gazetecilere bekleme süresi aranmadan basın kartı alabilme imkanı getirildiğini anımsatarak, “Çıkartılan yeni yönetmelikte yapılan köklü değişiklikler bizleri memnun etti. BYEGM’deki değişimi takip ediyoruz. Yürürlüğe giren yönetmeliğin, içinde yaşadığımız zamana göre geride kalmış, eskimiş, çağ dışılığa son vermesi camiamız adına çok önemli gelişmedir. Yeni yönetmelik, neresinden bakılırsa bakılsın Anadolu basını ve gazetecisi için kazanımdır” dedi.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alparslan Başaran

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alparslan Başaran, yaptığı açıklama ile Basın Kartları Yönetmeliğindeki değişiklikleri değerlendirdi.

NGC Başkanı Alparslan Başaran, yeni düzenlemenin özellikle Anadolu basınına moral verdiğini ifade ederek;  “Üyesi bulunduğumuz İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Konfederasyonu olarak çeşitli platformlarda dile getirilen hususların hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşıyoruz.  Yönetmelikte yapılan değişiklikle bekleme süreleri kısalıyor ve Basın-İş Kanunu kapsamında 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresine tabi tutulmadan basın kartı veriliyor” dedi.

Öte yandan yönetmelikteki değişiklikle bin 200 gazeteyi temsilen 3 kişinin Basın Kartları Komisyonu’na eklendiğini, böylece komisyonun daha katılımcı bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Başkan Alparslan Başaran, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin de komisyonda yer alması gerektiğine dikkat çekerek; “Öncelikle, gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken sürelerin kısalması camiamızda sevinçle karşılanmıştır. Ayrıca, engelli meslektaşlarımıza bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilecek. Öte yandan, Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmayacak. Bilindiği gibi Basın kartı olmayan meslektaşlarımız emeklilik işlemlerinde yıpranma hakkından yararlanamıyorlardı. Bekleme süresinin kısaltılması ve en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren meslektaşlarımıza bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilmesi, emeklilik işlemlerine olumlu yansıyacaktır. Bizim için, bekleme süreleri kadar önemli olan diğer konu ise, Basın Kartı Komisyonunun yapısının değiştirilerek; Komisyon’un daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni yönetmelik ile sektörün çeşitli kesimlerinin Komisyonda temsilinin sağlandığını görüyoruz. Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcilerinin komisyonda yer almasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı, Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Sarılarlı, Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri olumlu bulduklarını bildirdi.

Sarılarlı, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu değişiklikleri çok yerinde ve olumlu bulduğumuzu belirttiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“ Yıllardır bu komisyonda ülkemizin genelini temsil eden üyeler bulunmamaktaydı. Şimdi 8 federasyon, 86 gazeteci cemiyeti ve 20 bin sarı basın kartı sahibini temsil edecek 3 yeni üye komisyonda bizlerin, gözü, kulağı olacaktır. İsteklerimizi aktaracaktır. Bu değişikliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yetkilileri gönülden kutluyorum. Değişiklikleri camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Artık arkadaşlarımız daha kolay basın kartı alabilecekler. 5 yıl çalıştığını belgeleyen arkadaşımız beklemeden basın kartını alabilecektir.

Yeni yönetmelikle bekleme sürelerinin kısaltılmasından Basın Kartı Komisyonunda basın sektörü temsilinin genişletilmesine kadar çok sayıda köklü değişiklik yapıldı. Bununla birlikte; online başvuru, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin hukuki zemini sağlandı.

Değişiklikle üyelikleri sona eren cemiyetler ve federasyonun tüm Türkiye’yi temsil etme gibi bir işlevleri bulunmuyor. Örneğin Edirne’nin en eski ve köklü basın kuruluşu olan Edirne Gazeteciler Derneği’ni hiç biri temsil etmiyordu.  Değişiklikle mağdur olan cemiyetlerinde temsilcileri komisyonda yer almış oldu. Basın Kartı Komisyonu böylece tüm Türkiye’yi kucaklamış oldu.”

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ,Başbakanlık Basın Yayın ve Enfermasyonu Genel Müdürlüğünce değiştirilerek yeniden düzenlenen basın kartlarına yönetmeliğine ilişkin görüşlerini açıkladı.
YGC Başkanı Kiracı, açıklamasında yaklaşık 14 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan basın kartları yönetmeliğinde ilk kez basın kartı almak isteyen gazetecilerin bekleme süresinin kısatılmasını, Anadolu basının Basın İlan Kurumuna seçtiği temsilcilerinin aynı zamanda Basın Kartları Komisyonunda görevlendirilmelerini ve engelli gazetecilerin bekleme süresine tabi tutulmamalarını ‘olumlu’ değişiklikler olarak yorumladı.
Kiracı, yeni yönetmeliğin olumsuz değişikliklerini ve eksikliklerini de şöyle dile getirdi:
“Sarı basın kartları geçmişten günümüze sadece gazetecilere sağlanan bir mesleki ‘hak’ belgesidir.Ancak yeni yönetmelikte Bazı basın kurumlarında basın iş kanununa bağlı olmaksızın çalışanlara,yani gazeteci olmayan görevlilere de basın kartı verilmesinin yolunun açılması yanlış ve haksız bir değişikliktir.Bu arada sözkonusu yönetmelik nedeniyle yeniden oluşturulan BYEGM basın kartları komisyonunda 8 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler Cemiyetinin oluşturduğu Türkiyenin en büyük çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonundan temsilci alınmaması Anadolu medyasını hem şaşırtmış,hem de hayal kırıklığına uğratmıştır. TGK temsilcileri de komisyonda mutlaka yer almalıdır.Bu nedenle Basın Kartları komisyonu daha katılımcı bir statüye kavuşturulması için yeniden yapılandırılmalıdır .”
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu başkanı Osman Hakan Kiracı,açıklamasının son bölümünde ise Basın Kartları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde ortaya çıkan olumsuz ve noksan kararların en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.