GAZETE SAHİBİ MESLEKTAŞLARIMIZA…

Değerli Meslektaşımız, basin-ilan-kurumu-ile-gazeteler-cag-atlayacak
Türkiye’nin tadını, kokusunu, rengini nesilden nesile aktaran,
Her türlü ekonomik olumsuzluğa rağmen zihin terini akıtmaktan bıkmayan,
Bitmeyen bir maratonun daima son yüz metresini koşan,
Bu topraklara ve millete daim hizmet eden, vefakar, cefakar basın mensubu, sevgili dostumuz;

Malumunuz olduğu üzere 30-31 Ocak’ta Ankara’da, BYEGM organizasyonuyla Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’na Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri seçilecektir.
Bu seçimde sizlerin desteğine yeniden talibiz.
Bu güne kadar sizlerden aldığımız destek ve güçle, BİK Genel Kurulu’nda; mahalli gazetelerimiz, gazetecilerimiz ve meslek örgütleri için azim ve kararlılıkla büyük bir mücadele yürüttük.
Kurum’un İstanbul-Ankara ve İzmir’e dönük yüzünü Anadolu’ya çevirmiş olmanın mutluluğunu taşıyoruz.
Kısaca özetlemek gerekirse;
– Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’e odaklı basın derneklerine yardım ne mutlu ki 81 ilimize genişletildi. Bu tam anlamı ile bir devrimdir.
– Gazetelerimizin vasıflı eleman sorununa çözüm için reform niteliğinde adımlar atıldı. Şöyle ki; iletişim fakültesi mezunlarının doğrudan kadroda yer alabilmesi, iletişimle ilgili meslek yüksek okullarından mezun olanların, yayın yerine göre 4 ile 6 ay arasında vasıflı olması, iletişimle ilgili lise mezunlarının vasıflılık süresinin kısaltılması, bir özürlünün doğrudan kadroda yer alabilmesi, İŞKUR işbaşı eğitimini alanların doğrudan kadroda yer alması, 12 aylık kesintisiz çalışma şartının 6 aya inmesi sağlandı.
– Denetleme kurullarında yerel gazetecilerin üye olması sağlandı.
– Sütun santim ölçüsü 40 mm’den 37 mm’ye düşürülerek yaklaşık yüzde 10’luk bir artış sağlandı.
– Ariel 10 punto şartı getirilerek hem uygulamada teklik hem de örneğin Times New Roman karakterine göre 5’te 1 oranında ciddi avantaj elde edildi.
– İnternet haber siteleri mevzuatımıza yerleştirilerek, kâğıt gazetelerimizin internet siteleri ile birlikte geleceğe hazırlanması ve markalamasının yolu açıldı.
– Sütun santim ücret artışları hem genel kurul hem de bakanlar kurulu nezdinde yakından takip edilerek, Anadolu gazetelerinin daha fazla pay alması sağlandı. Örneğin 2016 yılında resmi ilan fiyat tarifesi yerel gazeteler için yüzde 8 artarken, yaygın gazetelerdeki artış yüzde 1.88 oldu. 2017 artışı ile ilgili Bakanlar Kurulu nezdinde yakın takibimiz devam etmektedir. Girdiler ve asgari ücret artışları ile dövizdeki dalgalanmanın sektöre getirdiği yükü kaldırmaya yardımcı olacak bir rakam en büyük beklentimizdir.
– Bildiğiniz gibi icra ilanları ve ihale ilanlarına ilişkin bürokrasinin engelleme gayretleri bulunmaktadır. İlanları tehdit eden bu çabalar, tarafımızdan uygun zamanda, uygun yöntemlerle engellendi. İcra ilanlarına ilişkin yasal düzenleme konusunda yürüttüğümüz mekik diplomasisi ve gazetelerde ilanın devamını sağlamak bunun bir göstergesidir. Ancak, bununla yetinmiyoruz. Yaygın gazetelere giden icra ilanlarının yerel gazetelerde yayınını sağlayacak bir yasal düzenleme teklifi Adalet Bakanlığı’na ulaştırılmış durumdadır. Yargıtay 12. Dairesi’nin konuya ilişkin kararları da yerel gazetelerde yayın konusun desteklemektedir.
– 15 Temmuz menfur darbe girişiminin de etkisiyle genelde yurt sathında, özelde Doğu ve Güneydoğu illerimizde ihale ilanlarından imtina edildiği görülmektedir. Ayrıca, ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünmesi, yerli yersiz davet usulü, acil alım yollarına sapılmasının görevi ihmal suçu oluşturduğu kanaatindeyiz. İlanların yayınlanması hem 195 sayılı BİK Kanunu hem de Kamu İhale Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat gereği zorunluluktur. Bu husus hem İçişleri Bakanlığı nezdinde hem de yurt seyahatlerimizde bürokratlarla yaptığımız görüşmelerle yakın takiptedir.
– BYEGM Basın Kartı Komisyonu’nda da sizleri temsil etmekteyiz. Bilindiği gibi fiili hizmet indiriminden yararlanmak için basın kartı sahibi olmak gerekmektedir. Bu noktada meslektaşlarımızın haklarının yakın savunucusuyuz.
– Destekleriniz sayesinde BİK tarihinde ilk defa yönetimde ve denetimde Anadolu Basını temsil edilmektedir. Bu yerel basınımız adına büyük bir kazınımdır.
– Bu kazanımdan hareketle baştan sona yenilenen 67 sayılı Genel Kurul Kararları, yönetmelik haline getirilip, dili sadeleştirilerek, anlaşılır kılındı. Bu yönetmelik günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğe dönük vizyon ortaya koyan bir yönetmeliktir. Uyum süresi içinde karşılaşılabilecek sorunların çözümü için her zaman hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

Anadolu’da ayak basmadığımız yer kalmadı. Nerede ise her yıl tüm Türkiye’yi gezdik, meslektaşlarımızla birlikte olduk. Sizlere en fazla bir telefon yakınlığında bulunmaktayız. Her üç temsilciniz olarak ömrümüz gazetecilikle geçti.
Oturdukları yerde dedikodu, iftira, hile üretmekten başka icraatı olmayan, iki yılda bir telefon ve mail yolu ile ortaya çıkanların iftira dışında söyleyecek nesi olsun ki!
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz…-

Değerli arkadaşımız;
Ülkemizin yaşamakta olduğu zorlu süreci aşmada Anadolu Basını’na büyük görev düşmektedir. Biz, her daim sorumluluklarının farkında olan bedel ödeyen meslek mensupları olarak mücadelemize omuz omuza, kararlılıkla devam edeceğiz.
Önümüzdeki seçim sürecinde desteklerinizi talep ediyor, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz.

 

Mustafa ARSLAN         Şevket ERZEN            M. Nuri KOLAYLI
0532 278 26 16                  0532 747 19 15                 0532 241 40 83