GENEL BAŞKAN KOLAYLI’DAN TEŞEKKÜR…

Değerli Başkanlarım,

Gazeteciler Konfederasyonumuzun 28-29-30 Kasım tarihlerinde Edirne’de gerçekleşen 2. Başkanlar Kurulu toplantısı dün sona erdi.

Eşlerimizle birlikte 74 odada 136 kişinin konakladığı başarılı organizasyonu üstlenen Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı’ya, eşi Bakiye Sarılarlı’ya ve Yönetim Kurulu’na eşsiz misafirperlikleri için; toplantımıza iştirak eden cemiyet başkanlarımıza, temsilcilerine ve eşlerine de katılım ve katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Katılımın yüksek olması, cemiyet başkanlarımızın öneri ve görüşlerini içtenlikle açıklamaları,  aramıza yeni katılan başkanlarımızın da motive eden konuşmaları, 2. Başkanlar Kurulumuzu hedefine ulaştırdı. Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımı da bizlere güç kattı.

Aldığımız kararları da içeren 2. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesini aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Nuri Kolaylı

Gazeteciler Konfederasyonu

Genel Başkanı

 

2. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi (Edirne)

Gazeteciler Konfederasyonu’nun 2. Başkanlar Kurulu toplantısı 28-29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Edirne Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirildi. Toplantı sonrası 6 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı.

82 gazeteciler cemiyeti ve dernekleri ile bunları bünyesinde toplayan 8 federasyonun çatıEDİRNE TOPLU FOTOĞRAF1 örgütü olan Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkanlar kurulu, ikinci toplantısını geniş bir katılımla yaptı. Margi Otel Salonları’nda yapılan toplantıya 8 federasyon başkanı, 69’u  cemiyet ve dernek başkanı olmak üzere toplam 118 delege katıldı.

Toplantı sonucunda, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılan konular şöyle:

  • Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu’nun Siirt’te gerçekleştirilen 1. toplantısında gündeme getirilen, Çözüm Süreci’nde ‘barış dili’nin kullanılması önerisinin yerel basında destek gördüğü, bu söylemin gazetecilik dilinde kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
  • Gazetecilik mesleğinin sorunlarının çözümü konusunda, bir önceki bildirgede tespit edilen ‘Basın Özgürlüğü, basın kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde kurumsallaşma, basın ahlakı, çalışma koşulları ve sarı basın kartı olmayan gazetecilerin yıpranma hakkından faydalanamaması’ konularının takibinin yapıldığı ve bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği dile getirildi.
  • Anayasa’da basının özgür olduğu ve basının demokratik bir toplumda zorunlu ve ölçülü olmasının gerektiği açıkça yazılı olduğu anımsatılan Başkanlar Kurulu’nda, insan haklarını temel alan gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazlarının; Şeffaflık, toplumun bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğü olduğuna vurgu yapıldı. Başkanlar Kurulu, yayın yasağı yoluyla basının ve toplumun haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği görüşünü savundu. Demokratik toplumda ancak istisna olması gereken yayın yasağı uygulamasının, ülkemizde genel bir kurala dönüşmemesi gerektiğinin altı çizildi.
  • Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Sarı Basın Kartları Komisyonu’nda, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda, diğer basınla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında Konfederasyon ve bağlı federasyonların temsilcilerinin yer alması konusunda gerekli girişimlerin yapılması önerisinde bulunuldu.
  • Gazetecilik mesleğinin geliştirilmesi amacıyla, Konfederasyon öncülüğünde ‘medya etiği, pozitif habercilik ve mesleki eğitim’ çalıştaylarının düzenlenmesi kararı alındı.
  • Gazeteciler Konfederasyonu’nun siyaset üstü, tarafsız ve tüm meslektaşlarını kucaklayıcı bir anlayış içinde yola çıktığına yeniden vurgu yapılarak, bu ilkenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.