GGD’NİN PROJESİNE GK’DAN TAM DESTEK

20141028_262351 giresun_gazeteciler_derneginden_aciklama_h1483Giresun Gazeteciler Derneği tarafından yürütülen ‘Medyada Tekelleşme’ (News Coverage on Turkish Media Landscape) konulu AB Projesi nedeniyle, Dernek Başkanı Bekir Bayram tarafından, tüm gazeteciler cemiyetleri  ve federasyon başkanlarına destek çağrısı yapıldı.

Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolay’lı da, GGD tarafından başlatılan projenin büyük önem taşıdığını ve gazetecilik mesleğinin sorunlarının  birçok açıdan ele alınarak adeta arşiv değerinde belge niteliğinde verilerin ortaya çıkarılacağını belirterek “Tüm cemiyet ve federasyon başkanlarımızın, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor ve katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 100 makaleden oluşan çalışmanın, İngilizce bir kitap haline getirileceğini de belirten Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bayram “ Giresun Gazeteciler Derneği olarak yürütmekte olduğumuz ‘Medyada Tekelleşme’ (News Coverage on Turkish Media Landscape) konulu AB projemizin kapsamında, yaklaşık 100 makaleden oluşan İngilizce bir kitap hazırlanacaktır.

Bu projenin gerçekleştirilmesinde siz değerli başkanlarımın da desteğine ihtiyacımız var. Başta Konfederasyon Genel Başkanımız Nuri Kolaylı20140723_078563 olmak üzere, önereceğiniz isimlerden makale desteği bekliyoruz. Ayrıca bizim tespit ettiğimiz konu başlıkları dışında da konu önerileri yapılabilir.

Projemize gönüllü olarak makale yazıp (A4 kağıdına 2 sayfa en fazla 3 sayfa) mail yoluyla bGK PNGizlere ulaştırırlarsa mutlu oluruz”dedi.

 

TESPİT EDİLEN KONU BAŞLIKLARI (MEDYADA TEKELLEŞME)

 

1- Medyada Tekelleşme Biçimleri ve Nedenleri

2- Medyada Tekelleşme Sürecinde Medya Çalışanlarının Sorunları

3- Tekelleşen Medya ve Basın Özgürlüğü

4- Medyada Tekelleşme Sürecinde Yasal Düzenleme ve Uygulama Eksiklikleri

5- Medyada Tekelleşme Sürecinde Kurum İçi Demokrasi Sorunu

6- Medyada Tekelleşme Sürecinde Mesleksel Etik Sorunu

7- Medyada Tekelleşme Sürecinde Bağımsızlık-Elit Özgürlüğü

8- Medyada Tekelleşme Sürecinde Medya-Siyaset İlişkisi

9- Medyada Tekelleşme Sürecinde Promosyon-Medyada Kalite Sorunu

10-Medyada Tekelleşme Sürecinde Çalışanların Kalite Sorunu

11-Medyada Tekelleşme Sürecinde Sendikalaştırma Çabaları-İş güvenliği Sorunu

12-Medyada Tekelleşme Sürecinde Çalışanların Eğitim Yetersizliği Sorunlar

13-Medyada Tekelleşmenin Sonuçları

14-Medyada Tekelci Yapılanmanın Haberciliğe Etkileri ve Çözüm Önerileri

15-Medya İşletmelerinde Tekelleşmenin Gelişimi

16-Dünyada Tekelleşme Eğilimleri

17-Holdingleşen Medya

18-Medyada Sahiplik Yapısı

19-Medya Sahipliğini Teşvik Eden Unsurlar

 

20-Tekelleşmenin Sonuçları

21-Medya Sektöründe Mülkiyet ve Kontrol Sorunu

22-Medyada Tekelci Yapılanmanın Haberciliğe Etkileri ve Çözüm Önerileri

24-Tekelleşmenin yerel medya üzerindeki etkileri

25- Tekelleşme sürecinde ifade özgürlüğü ve demokratik çoğulculuk

26-AB sürecinde medyanın rolü

 

Not: Bunlara sizin ekleyebileceğiniz konu başlıkları olabilir. Biz bunları amatörce hazırladık..

 

PROJENİN GENEL KAPSAMI

 

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve hemen hemen tüm dünya ülkelerinde, medya sektörüne bu sektörün dışındaki aktörler tarafından yapılan yoğun müdahaleler rahatsızlık verici boyutlara ulaşmıştır.

Projemiz, uluslararası kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmayı, sorunun temel nedenleri ve çözüm önerileri, tüm ülke kurum ve vatandaşlarına olan olumsuz etkilerini, doğuracağı negatif sonuçları bizatihi sektörün içerisindeki kişilerin yorumlarıyla kamuoyuna yansıtılmasını hedeflemektedir.

Proje,  Giresun Gazeteciler Derneği, yerel medya kuruluşları ve proje ortağı konumundaki İsveç’te faaliyet gösteren Reportrar Utan Granser (RUG) kurumunun işbirliğinde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik ve çalışmalardan oluşmaktadır.

Proje kapsamında iki kez Türkiye ve iki kez de İsveç’te ilgili sektörün aktörleri bir araya gelerek toplantı, seminer ve basıgiresun-proje toplantısın duyurusu yapılması çalışmalarını yürüteceklerdir.

Bu çalışmalarda, proje yönetim organları (Yönlendirme Komitesi, Proje Koordinasyon Birimi, Teknik Destek Birimi ve Finansal Koordinasyon Birimi) faaliyet planı ve bütçe üzerinde çalışmalar da yürüteceklerdir.

Gerçekleştirilen buluşmalardan kamuoyunun haberdar edilmesi için güçlü bir görünürlük organizasyonu ve yaygınlaştırma çalışması yürütülecektir. Projenin en önemli faaliyeti, sektörün içerisindeki aktörlerin ‘medyada haber takibi’ üst başlığında kaleme aldıkları makalelerin yazım çalışmalarıdır.

Bu kapsamda, İsveç’ten 50 ve Türkiye’den 50 medya temsilcisi proje yönetim ekibinin kontrolünde gerçekleşen yazım çalışmalarını tamamlayarak eserlerini proje koordinatörüne sunacaklardır.

Proje kapsamında bu eserler ‘Monopolisation of Media Ownership As a Challenge in Turkey and the European Union’ isimli bir kitap haline getirilip bastırılarak Türkiye ve AB ülkelerindeki kamuoyu ve ilgili-yetkili kurumlarla paylaşılacaktır.

PROJENİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ:

Medya birçok konuda kamuoyunun görüşlerini şekillendiren en önemli etkenlerden biridir.

Bu çerçevede, medyanın AB ile ilgili konularda da kamuoyu görüşlerini şekillendirmede ciddi rol oynadığı söylenebilir.

Bu proje, medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulmasını hedeflemektedir.

Bu bağlamda; Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu -III Medya Hibe Programı (CSD-III/M) kapsamında yürütmekte olduğumuz ‘News Coverage on Turkish Media Landscape’, Türkçe adıyla ‘Medyada Tekelleşme veya Türk Medyasında Haber Takibi’ adlı proje Türkiye-AB uyum sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

AB üyeliğinin ülkemize ve Birliğe kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol oynayacak medya kuruluşlarının gelişmesi projenin temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

Medya kuruluşları ve medya alanında faal sivil toplum kuruluşlarının 2016 yılı ortalarına kadar yürüteceği bu proje, uygulandığı geniş coğrafya ve kapsadığı alanlar bakımından, Türkiye-AB ilişkilerine toplumun katılımcılığı konusunda kritik rol oynayacaktır.

Projenin Amacı; Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma ve ortak faaliyetler yürütmektir.

‘Medya sahipliğinin monopolleşmesi’ çoğulcu medya sistemini teşvik ve tartışarak ‘kamuya hizmet’ için çalışan tarafsızlık gazetecilik değerine katkıda bulunmak projemizin ana ilkesidir.

Hedef gruplar başta Türkiye olmak üzere AB ülkelerinde ve dünya ülkeleri arasında gazeteci örgütlerinin üyeleri,  gazeteciler,  sivil toplum örgütleri ve kamuoyu olarak nitelendirilmektedir.

Faaliyetler Türkiye ve İsveçli gazetecilerin kaleme alacağı makalelerden (en az 100 makale) oluşan İngilizce bir kitap gerçekleştirilecek yine Türkiye başta olmak üzere İsveç ve AB ülkelerinde bulunan ilgili kuruluşlara dağıtılacaktır.

Faaliyet 1.1: Mobilizasyon Faaliyetleri

Söz konusu faaliyetler projenin 1. ayında gerçekleştirilecektir:

–           Proje Koordinatörü (PKR), Yerel Medya Uzmanı (YMU), Mali İşler Koordinatörü (MİK), Proje Sekreteri (PSR) pozisyonlara atamalar yapılacak, hizmet sözleşmeleri imzalanacak ve SGK bildirimleri yapılacak.

–           Projenin 1. ayında Türkiye’de, İsveçli ortağın katılımı ile toplantı ve çalıştay yapılacak.

–           Ayni katkı ile proje ofisi oluşturulacak.

–           2000 broşür, 200 poster, web sitesi ve kitap için için satın alma işleri yapılacak, kitap dışındakilerin üretimleri gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 1.2: Tanıtım Faaliyetleri

Projenin 2. ayından 4. ayının sonuna kadar aşağıdaki faaliyetler yapılacak:

–           Giresun’da, PKR ve YMU tarafından en az 15 medya organizasyonuna yönelik tanıtım toplantıları yapılacak, kurum yönetimlerinden, bünyelerindeki gazetecilerin projeye katılımlarına izin vermeleri istenecek, en az 10 kurumun projeye katılımları sağlanacak.

–           Giresun’dan en az 20 gazeteci, Türkiye’de medya sahipliğinde monopolizasyonu hakkında en az bir makale yazmak üzere projeye angaje edilecek.

Faaliyet 2.1: Makale Yazım Faaliyetleri

Projenin 5. ayından 8. ayının sonuna kadar aşağıdaki faaliyetler yapılacak:

–           Projenin 1. ayından 4. ayının sonuna kadar yazılacak makalelerin konuları hakkında internet üzerinden görüşmeler yapılacak.

–           Projenin 4. ayının sonunda İsveç’e gidilecek ve toplantı yapılacak.

–           Projenin 5. ayından 8. ayının sonuna kadar 30 adet makale yazılacak, projenin 8 ayının sonunda İsveç seyahati yapılacaktır.

Faaliyet 2.2 Kitap Yayını ve Dağıtım Faaliyetleri

Projenin 9. ayından 12. ayının sonuna kadar aşağıdaki faaliyetler yapılacak:

–           Projenin 9. ayından 10. ayının sonuna kadar yazılan makalelerin İngilizceye çevirileri yapılacak.

–           Projenin 11. ayında kitabın basım işleri gerçekleştirilecek.

–           Projenin 12. ayında basılan kitabın dağıtımı yapılacak, projenin 12 ayının sonunda Türkiye’de toplantı yapılacaktır.

Faaliyet 3.1: Proje Yönetim Faaliyetleri

Proje boyunca aşağıdaki faaliyetler yapılacak:

–           Projenin Proje Yönetim Kurulu (SCT) oluşturulacak, bu kurul İsveçli ortak ile yapılan toplantılar sırasında, yani en az 4 defa toplanacaktır.

–           Projenin Proje Koordinasyon Kurulu (PCU) oluşturulacak, bu kurul İsveçli ortak ile yapılan toplantılar sırasında, yani en az 4 defa yüz yüze, diğer aylarda her ay proje web sitesi üzerinden toplanacaktır.

–           Projenin Teknik Destek Birimi (TSU) oluşturulacak, bu kurul İsveçli ortak ile yapılan toplantılar sırasında, yani en az 4 defa yüz yüze, diğer aylarda her ay proje web sitesi üzerinden toplanacaktır.

–           Projenin Mali İşler Kurulu (FCU) oluşturulacak, bu kurul İsveçli ortak ile yapılan toplantılar sırasında, yani en az 4 defa yüz yüze, diğer aylarda her ay proje web sitesi üzerinden toplanacaktır.

Faaliyet 3.2: Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Proje boyunca aşağıdaki faaliyetler yapılacak:

–           Projenin 1.ve 5 ayında Türkiye’de, 4. ve 8. aylarında İsveç’te birer seminer; 12. ayında Türkiye’de bir konferans düzenlenecek.

–           Projenin 1. ve 12. aylarında Türkiye’de, 4. ve 8. aylarında İsveç’te birer basın toplantısı düzenlenecek.

 

İLETİŞİM:

Bekir Bayram 0.532.262 42 01

bekirbayram@mynet.com

bekirbayram1@hotmail.com