MİGFED DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

MİGFED’İN 2014 TÜRKİYE VE ULUSLAR ARASI DOSTLUK VE

BAŞARI OSKARLARI, GEREKÇELERİYLE  AÇIKLANDI

Kısa adı MİGFED olan, Medya İhtisas Gazetecileri Federasyonu, 2014 yılında Türkiye ve Uluslararası alanda başarılara imza atmıMİF GENEL BAŞKANI

ş  politikadan,  spora, diplomasiden aktüaliteye,eğitim, sağlık, turizm, çevre, kadın, ekonomi,magazin, kent,gıda,tarım vb. birçok alanda hemen her konudaki haberleri izleyen ihtisas gazetecileri, şimdi de bu alanlarda başarılı olmuş kişi ve kuruluşlara ”Gazeteci Gözüyle” ödül verilmesini kararlaştırmıştır.

      T.C. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

 

Rize’den Kasımpaşa’ya göç etmiş mütevazı bir ailenin çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın hayat öyküsü, son 50 yıllık Türkiye’nin siyasi ve sosyal tarihinin de bir öz
eti. Çok partili yaşamın ilk yılları, Menderes’in idamı, siyasi çatışmalar, 12 Eylül darbesi, Özal’la başlayan liberal dalga, RP’nin yükselişi, 28 Şubat süreci, klasik sağ partilerin çöküşü ve AKP’nin doğuşu. Tayyip Erdoğan, bu olayların bir kısmında izleyici ama çoğunda rol oynayan bir aktördü. Türk milletinin önemli bir kısmı, 1990’lı yıllarda yıldızı parlayan bu adamı, her geçen gün kendine daha yakın gördü ve Türkiye’nin son 12 yılını emanet etti. Emanetine sahip çıkarak, Türkiye’yi her alanda hızla ileri götürerek dünya ülkeleri ile yarışır hale getirmesi ve son 12 yılda girdiği bütün seçimleri kazanması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

            ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK:

 

 

Beş dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısının yanı sıra, Ankara’yı yeşile boyayan, hava kirliliğini ortadan kaldıran ve yer altı çalışmalarında elde ettiği başarılara yenilerini ekleyerek, 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmayacak bir Ankara haline getirmesi ve başkent ulaşımını rahatlatan yeni arterler açması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

 

             ULAŞTIRMA ESKİ BAKANI İZMİR MİLLETVEKİLİ  BİNALİ YILDIRIM:

 

Gerçekleştirdiği ulaşım projeleri ile yakın tarihimize damgasını vuran eski Ulaştırma BakanıBinali Yıldırım, görev yaptığı 10 yıllık süre içerisinde önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalar arasında, 15 bin kilometre bölünmüş yol yapma hede

migfedlogo

fine ulaşıldı. Ankara-Eskişehir,Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir Hızlı Tren Projeleri, hayata geçti. Yıldırım döneminde “havayolu halkın yolu olacak” sloganıyla başlatılan iç hatların rekabete açılmasıyla geçen 10 yılda yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. 2002 yılında 8.5 milyon olan iç hat yolcu sayısı 6 kattan fazla artarak 50 milyonu aştı.Bir çok başarılı projeyi görev yaptığı 10 yıl gibi kısa bir zaman aralığına sığdırmayı başarması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

 

             TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU:

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,Türkiye Cumhuriyeti‘nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek kuruluşudur. 1 Mayıs1964 günü çıkan TRT yasasıyla kuruldu. 1990‘ların başında ilk özel televizyon kanalı ve özel radyo kanalı yayına başlayana dek Türkiye’de radyo – televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak hizmet verdi.Türkiye Cumhuriyeti‘nde televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri oluşturdu. 2008 yılındaki yeniden yapılanmanın ardından kurum hali hazırda, 24 saat 14 ayrı kanaldan televizyon yayını gerçekleştirmekte, ek olarak GAP TV alanında da Güneydoğu illerine özel yayın yapmaktadır.15. kanal olarak yayına başlayacak İngilizce kanalının hazırlıkları da son aşamaya gelmiştir. Radyo yayıncılığı olarak 15 ayrı kanaldan izleyicilerine ulaşmakta, yine 31 ayrı dilde dış ülkelerdeki izleyicilerine yönelmektedir.Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti‘nde yayın kuruluşları arasında en büyük haber oluşumuna sahiptir. Bunun yanı sıra oluşturduğu dizi film, belgesel, drama ve televizyon yapımları ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer alması ve’’sektörel okul’’ olması sebebiyle, Türk televizyon yayıncılığının amiral gemisi TRTödüle layık görülmüştür.

             TİKA- TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI:

Ülkemizin dünyada ve bölgesinde önemli bir aktör haline gelme çabasının bir uzantısı olarak 2000’li yıllardan itibaren dış politika anlayışımız önemli değişimler geçirmiştir. Bu değişim doğrultusunda TİKA faaliyet coğrafyasını genişletmiş; 2002 yılında 12 olan Program Koordinasyon Ofisi sayısını 2011 yılında 25’e, 2012 yılında ise 33’e yükseltmiştir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı  Başkanlığı bugün 38 işbirliği ortağı ülkede 39 Program Koordinasyon Ofisi ile faaliyet göstermektedir. Geniş bir alanda faaliyet gösteren TİKA Projelerinin bir bölümü eğitim, sağlık, restorasyon, su ve sanitasyon projeleri, e-devlet projeleri, kurumsallaşma alanında yapılan çalışmalar, tarımsal kalkınma, yoksullukla mücadele, kadın istihdamının arttırılması başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca, sulama, sağlık ve ulaştırma projeleri gibi altyapı projelerine mali kaynak sağlanması, okul ve hastane yapımı ile Osmanlı coğrafyasında yer alan kültürel miras olarak tanımlanan mimari yapıların restorasyonunu kapsamaktadır. Başarılı projelerle Türkiye’nin yurt dışına açılımını sağlaması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

              AA-ANADOLU AJANSI:

 

Dünyanın sayılı ajanslarından biri olma hedefi doğrultusunda çalışan Anadolu Ajansı (AA),Türkçe’nin yanında İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS), Rusça ve Kürtçe dillerinde yayın yapmaktadır. Anadolu Ajansı (AA), vizyonu çerçevesinde ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Haber Ajansı’ olmasının yanı sıra; 11 dilde yayın yaparak dünyanın en etkin beş haber ajansından biri olma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

 

             THY- TÜRK HAVA YOLLARI:

Türk Hava Yolları bugün itibariyle 45 iç hat, 219 dış hat olmak üzere dünya üzerinde 108 ülkede 261 şehir ve 264 havalimanına uçuş gerçekleştirmektedir.
Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları’nın filosunda 198 dar gövde, 53 geniş gövde ve 9 kargo olmak üzere toplam 260 uçak bulunmaktadır.Son on yılda global pazar payını üçe katlayan ve hizmet kalitesiyle dört yıldır üst üste Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçilen Türk Hava Yolları, sağlam finansal temeller üzerinde karlı büyümeye devam etmesi ve uluslararası marka haline gelmesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

       YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ:

1988 yılında, kuruluşundan bu yana geçen ve bu kadar kapsamlı ve yüksek düzeyli bir bilim ve eğitim kurumunun tarihi bakımından görece kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişerek, Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve kültür merkezi haline gelmesi, KKTC’nin tanıtımına katkısı ve ülke nüfusunun 10’da biri kadar bir öğrenci sayısına sahip olmasın

ın yanısıra istihdama katkıları sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

            ANADOLU KAPLANI : KONYA ŞEKER – RECEP KONUK

Konya Şeker, ülke tarımının kalkınması, tarımsal sanayinin geliştirilmesi ve özellikle de dünya ile rekabet edebilmek için vizyoner projeleri hayata geçirmiştir.Ülkesinin geleceği için stratejik yatırımlara öncelik vermiş, insan sağlığını dikkate alarak gıda güvenliğini önemsemiş ve sektörün öncüsü olarak üretim ve maliyette dünya normlarını yakalayarak, bugün “Dünya Şeker Sektörü”nde söz sahibi olmuştur. Tüm bu başarılara kısa sürede ulaşması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

             TURKCELL:

Topluma olan sorumluluğunu kurulduğugünden bu yana eğitim, kültür sanat, spor gibi farklı alanlarda desteklediği projeler ile yerine getirmektedir.Turkcell’in toplumsal sorumluluk anlayışının temelinde hissedarları, çalışanları, müşterileri, bayileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medyanın oluşturduğu sosyal paydaşlarına duyduğu sorumluluk yatmaktadır. Turkcell’in, paydaşlarının beklentilerini tüm iş yapış süreçlerine yansıttığı gibi desteklediği sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini de bu beklentiler doğrultusunda oluşturması sebebiyle, ödüle layık g

migfedlogo

örülmüştür.

 

             AFAD:

Deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesini kapsamında, depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevrelerinin oluşturulması başarılarının, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerde gösterilmesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

             ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜZ NAKLİ OPERASYONU:

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yüzün tamamının nakledildiği dünyanın ilk başarılı yüz naklini gerçekleştirmesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

           MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ- TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KARACİĞER NAKLİ:

Malatya İnönü Üniversitesi’ne bağlıTurgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen operasyonlarla, karaciğer naklinde Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olma başarısı göstermesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

          ARDA TURAN-SPOR:

Futbolda gösterdiği başarıların yanı sıra, centilmenliği ve örnek aile hayatı ile Türkiye’nin yurt dışında tanıtılmasına öncülük etmesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

           ACUN ILICALI-MEDYA:

Muhabir olarak başladığı meslek hayatını başarılı adımlarla zirveye taşıyarak, medya patronluğuna yükselmesi ve güzel davranışlarıyla bu konumunu “Türk insanın sadeliğinde” koruyarak, örnek olmayı sürdürmesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür. -BEYAZIT ÖZTÜRK -BEYAZ SHOW:

1996 yılından günümüzeistikrarlı ve başarılı bir şekilde yayın yapan Beyaz Show, komedi ve eğlence unsurlarını da içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Programın sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk, uzun soluklu bir program yapması ve Türk halkının takdirini kazanması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

 

           THY-REKLAM FİLMİ- LOWE İSTANBUL:

Türk halkının duygusal anlar yaşadığı, Türk Hava Yolları’nın ‘Hayal Edince’ isimli reklam filmi ile verilen “Türkiye’de uçmadığımız tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuşuz ne fayda” mesajı çok beğenildi.Lowe İstanbul imzasını taşıyan filmin,tüm Türkiye’yi yansıtması, çocuklarımızın samimiyeti, heyecanı, tatlı telaşı ve hayallerine sıkı sıkı tutunmalarının hikayesi hepimize ayrı ayrı dokundu. Hepimiz hayatımıza dair bir şeyler bulduk bu filmde. Bu başarıları sebebiyle ödüle layık görülmüştür.

           GÜLER SABANCI-BAŞARILI İŞ KADINI:

Güler Sabancı, Türkiye’nin lider ve en itibarlı gruplarından olan Sabancı Holding’in Yönetim KuruluBaşkanı ve Murahhas Üyesi’dir. Avrupa’nın en güçlü 8′inci kadını olma başarısı gösteren Güler Sabancı’ya yaşamı boyunca gerçekleştirdiği başarılı projelerle, dünyada Türkiye’nin isminin duyurulmasına verdiği katkılar sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

            BARTIN GAZETESİ-YEREL MEDYA ALANINDA:

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra kurulan ve T.C.’nin bütün aşamalarını kısıtlı imkânlarıyla izleyen ve yerel                             imkânlarla bugüne kadar yaşayan bir Cumhuriyet medyası olması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

             YENİ ASIR GAZETESİ- BÖLGESEL MEDYA ALANINDA:

19 Ağustos 1895 yılında yayın hayatına başlayan ve günlük siyasi gazete olarak Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vuran Yeni Asır gazetesi, Türkiye’nin en büyük bölge gazetesi olması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

              YENİ ADANA GAZETESİ-YEREL MEDYA ALANINDA:

Yaklaşık yüz yıllık yayınıyla, Milli Mücadeleye büyük katkıl
ar sunan Yeni Adana Gazetesi, sonu zaferle biten bir savaşın tanığı olma onurunu yaşıyor. Kurulduğu günden beri yayın politikasından ödün vermeyen Yeni Adana Gazetesi,yayın politikasıyla ve sarsılmaz duruşu sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

              VAKIF BANK BAYAN VOLEYBOL TAKIMI-SPOR ALANINDA:

Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı Son yıllarda kazandığı Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu,  3 kez Türkiye şampiyonluğu ve bu çerçevede 73 defa üst üste oynadığı resmi maçları kazanarak Guiness Rekorlar kitabına girerek Türkiye’yi dünyada tanıtması ve katkı sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

 

             PROF.DR. ÜNSAL BAN-THK REKTÖRÜ:

Orta gelir grubundan bir işçi çocuğunun gecekondudan üniversite rektörlüğüne uzanan başarı hikayesi… Profesör olduğu yıl alanında Türkiye’de bir ilk olan THK Üniversitesi’nde en genç rektör sıfatıyla göreve başlaması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

              ARÇELİK-ÇEVRE DALINDA:

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuna paralel olarak tüm iş süreçlerinde ‘Sürdürülebilir Gelişim’ odağı ile hareket eden, kaynakların verimliliği ve sürdürülebilirliği konusuna en üst seviyede hassasiyet gösteren Arçelik A.Ş., doğanın ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan ürünler üretmesisebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

              İNTERNET SİTESİ HÜRRİYET.COM.TR-İNTERNET HABERCİLİĞİ:

Hürriyet, basılı medyadaki liderliğini internet haberciliğinde de sürdürmeyi iş hedeflerinin arasında görmektedir. Bu amaçla, 1 Ocak 1997 tarihinde yayın hayatına başlayan hurriyet.com.tr, Türkiye’de internete taşınan ilk gazetelerden biri olmuştur.Site, 2013 yılı boyunca Türkiye’de dijital yayıncılıktaki liderliğini korumuştur. 2013 yılsonu itibarıyla hurriyet.com.tr, günlük 2 milyon, aylık 26 milyon tekil ziyaretçiye ulaşma başarısı göstermesi sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

             SEFERİ HİSAR-YAVAŞ ŞEHİR:

İzmir’in Seferihisar ilçesi, Türkiye’nin ilk “Yavaş Şehri”. Küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, yaşam tarzını stan­dartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırması­nı engellemek amacıyla oluşturulmuş kentler birliği pro­jesi Cittaslow (Yavaş Şehir)’e 2012 yılında dâhil olan Se­ferihisar, yerel özellikleri yitirmeden de dünyaya açılmanın mümkün olduğunu kanıtlayan Türkiye’nin marka beldele­rinden biri olması sebebiyle, ödüle layık görülmüştür.

 

ULUSLARARASI DOSTLUK VE BARIŞ OSKARLARI: (GEREKÇELERİ)

            KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV:

Kazakistan, bugün Orta Asya’nın parlayan bir yıldızı haline gelmiştir. Siyasi konulardaki başarısı, ekonomik konulardaki gelişimi, eğitime, kültüre verdiği değer ve dünya çapında yeni bir başkentoluşturması sebebiyle, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ödüle layık görülmüştür.

             AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV:

Azerbaycan’ın ekonomik alanda yapmış olduğu atılımlarla ülkede gözle görülür gelişmelerin yanı sıra, uluslararası stratejik ortaklıkla ilgili yeni anlaşmalar imzalayarak, sistemli ve düşünülmüş dış politika yürüttüğünü göstermektedir. Elde edilen tüm başarıların sebebi olarak, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ödüle layık görülmüştür.

             ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDİ RAMA:

Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde atmış olduğu adımlarla, Türk iş adamlarının Arnavutluk’ta önemli projelere imza atmasının önünü açması sebebiyle, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ödüle layık görülmüştür.

 

 

Kenan MACİT

Genel Başkan