OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun olağanüstü genel kurul toplantısı 23 Eylül 2016 Cuma günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemle Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) ev sahipliğinde Üsküp Caddesi (Çevre Sokak) No:35 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.  Olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 7 Ekim Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

TGK YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Çoğunluğun sağlanması ve açılış,

2) Divan Kurulunun oluşumu (Bir başkan, iki yazman üye)

3) İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve basın şehitlerimiz için saygı duruşu,

4) Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,

5) Tüzük değişikliği teklifinin oylanması,

6) Dilek ve temenniler,

7) Kapanış