TGF KONGRESİNDE AZINLIK ÇOĞUNLUĞA EGEMEN OLDU

Kongrede 28 delegeyi salona almayan Atilla Sertel yönetimi büyük tepki topladı!

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üye basın kuruluşları, ortak deklarasyon yayımladı.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde örgütlü basın kuruluşlarının ortak açıklamasında, 23 Eylül 2012 Pazar günü Ankara’da yapılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu genel kurulunda hukuk ve iyi niyet kurallarına aykırılıkların yaşandığı belirtilerek, “TGF yönetimini, kongreye alınmayan gazeteciler cemiyetlerinin oy kullanma haklarını iade edip, hukuk kuralları içerisinde üye tüm gazeteciler cemiyetlerinin katıldığı, demokrasinin gereklerinin yerine getirildiği yeni bir genel kurul yapmaya davet ediyoruz” denildi.

Ortak açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 23 Eylül 2012 Pazar günü Ankara’da yapılan genel kurulu, hukuk ve iyi niyet kurallarına aykırılıkların yaşandığı bir toplantı olarak Türk basın tarihindeki yerini almış, kongrenin yasallığı ve dolayısıyla geçerliliği tartışmalı hale gelmiştir.

Kongreyi yasal çerçeve içerisinde, yapması gereken Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimi, hukuk dışı uygulamalarına kongre öncesi başlamıştır.

Aşağıda imzası bulunan TGF üyesi gazeteciler cemiyetleri, basın meslek örgütleri ve TGF kurucu başkanlarınca asla kabul edilmeyecek olan ve kamuoyunun bilgisine sunulması konusunda fikir birliğine varılan hukuk dışı uygulamalar şunlardır:

71 üye basın kuruluşuna sahip Federasyon’un 15 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmış ve Pazar günü yapılacak seçime 2 gün kala, Cuma günü mesai saati bitiminin ardından delege listeleri açıklanmıştır. Açıklanan listede Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği, Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği, Çukurova, Yalova, İskenderun, Karabük ile Çanakkale Gazeteciler Cemiyetlerinin toplam 28 delegesine yer verilmemiştir. Üstelik genel kurullarında üst kurul delegelerini seçen, bu süreçte mevcut TGF yönetimini desteklemediklerini deklare eden 4 cemiyet, kongreye alınmamıştır. (Böylece TGF yönetimi, hazirun listesini 21 Eylül Cuma günü saat 17.02’de açıklayarak muhalif olarak düşündükleri Gazeteciler Cemiyetlerinin yargı yoluna giderek genel kurula katılma hakkını elde etmeleri, gereken süre verilmeyerek engellemiştir.)

Hukuk dışı uygulamalar divan seçimi ile devam etmiş, divan kurulunun oluşturulması için verilen önergelerin oylanmasından önce hazirun sayısı söylenmemiştir. Divan kurulu için oy kullanan delegelerin sayımı ise, tarafsız bir kişi tarafından yapılması gerekirken, önerge sahibi başkan tarafından tek başına yapılmış, delegelerin sayımında hata yapıldığına ilişkin itirazlar dikkate alınmamıştır.

Taraflı tutum sergileyen Divan Kurulu, hukuksuz uygulamalarına daha ilk önergede başlamıştır.  Haziruna alınmayan 4 gazeteciler cemiyetinin 16 delegesi için Medenî Kanunu’nun 79. Madde’sinin son fıkrasında yer alan;“(…) toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur” hükmü gereğince önerge verilmiştir. Önerge, yasal sınır olan 25 imzanın yaklaşık 3 katı delegenin imzasını taşımasına rağmen Divan Kurulunca yasa hiçe sayılmış, yapılan tüm uyarılara karşın gündeme alınmamıştır.

Diğer yandan, gündemin oylanması sırasında divan başkanı “gündemi kabul edenler” ifadesini kullanmış, kabul etmeyenleri oylamadan “kabul edilmiştir” diyerek “oldu bittiye” getirmiştir. Divanın bu hukuk dışı uygulaması kongre salonunda gerilimi tırmandırmış ve delegeleri olumsuz etkilemiştir.

Bu taraflı tutum ısrarla sürdürülmüş, kongreye alınmayan 16 delegenin kürsüde konuşmaları için verilen önergeler, yine yasalar çiğnenerek dikkate alınmamıştır. Demokrasinin gereği olan ifade özgürlüğü, divan tarafından engellenmiş, TGF yönetimince mağdur edilen ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi üyesi olan gazeteciler cemiyetlerinin başkanları kürsüde konuşturulmayarak,  demokrasi ayıbına imza atılmıştır.

Öte yandan, üye gazeteciler cemiyetlerine ve delegelerine haber verilmeden kağıt üzerinde yapılan ve halen yargı süreci devam eden bir önceki tüzük kongresiyle 11 kişiden oluşan TGF yöneticileri kendilerini doğal delege ilan etmiştir. Genel kurullarında seçilmemiş 11 doğal delegeyle kongreye katılmışlar, seçimi de bu 11 oy farkla kazanmışlardır.

TGF yönetimi ve divan kurulu gerçekleştirilen genel kurulda yasaları hiçe saymış, seçim sonucunu tartışmalı hale getirmiştir.

Mevcut TGF yönetimini; (hukuki haklarımızı saklı tutarak) kongreye alınmayan gazeteciler cemiyetlerinin oy kullanma haklarını iade edip, hukuk kuralları içerisinde üye tüm gazeteciler cemiyetlerinin katıldığı, demokrasinin gereklerinin yerine getirildiği yeni bir genel kurul yapmaya davet ediyoruz. 25 Eylül 2012

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

 

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tolga Gül

Bartın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güngör Yavuzaslan

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Nuri Kolaylı

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği Başkanı Kenan Macit

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy

Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Köse

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Sabri Kocaman

Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şehmuz Aslan

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abid Vanlı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Karaaslan

Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yücel Sezer

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüsnü Acar

Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Selci

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu

Kilis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Barutçu

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adem Alemdar

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İhsan Tunçoğlu

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Osman Sayın

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Özkan

Samsun Gazeteciler Cemiyeti TGF Kurucu Başkanı Necdet Uzun

Sinop Gazeteciler Cemiyeti TGF Kurucu Başkanı Mustafa Genç

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal

Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Kapaklı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Ata

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Talay Ulusu

Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı