İÇ ANADOLU SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

İÇ ANADOLU YEREL MEDYA TOPLANTISININ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI:
BASININ İFADE ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ MUTLAKA KORUNMALIDIR

Yozgat’ta oldukça verimli geçen ve hafta sonu tamamlanan toplantının sonuç bildirgesinde şehitler rahmetle anılıp terör eylemleri lanetlenirken ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren yerel medyanın acilen ekonomik özgürlüğe kavuşturulması ve basın özgürlüğünün de korunması istendi.

Yozgat’ta düzenlenen Yerel Medya Toplantısının kapanış oturumunda TGK, İGF ve İç Anadolu Cemiyet başkanları tarafından ortaklaşa hazırlanan sonuç bildirgesi Yozgat Gazateciler Cemiyeti Başkanı, İGF başkan vekili  ve TGK yönetim kurulu üyesi Osman Hakan Kiracı tarafından açıklandı.İç Anadolu yerel medya toplantısında dile getirilen sorun ve konuların yansıtıldığı sonuç bildirgesinde öncelikle terör eylemleri lanetlenirken,vatanı uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmetle anıldı.Son bölümünde “Türkiye’de yerel medyanın sorunları vardır.Ama sorunlarımız kadar ülkemiz ,milletimiz ve mesleğimizin onuru ile etik değerlerimize karşı sorumluluklarımız da vardır”denilen sonuç bildirgesinde basının sorunları 8 başlıkta değerlendirildi

İÇ ANADOLU YOZGAT YEREL MEDYA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ                    re1
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu ve İç Anadolu-Yozgat yerel medya eğitim toplantısı 08-09 Nisan 2016 tarihlerinde Yozgat Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İç Anadolu’daki 11 ilin Cemiyet başkanının yanı sıra  Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan vekili Feridun Fazıl Özsoy,TGK Onursal Başkanı Nazmi Bilgin, Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyesi Mustafa Arslan ve BİK genel kurul üyesi Şevket Erzen ile  çok sayıda Yozgatlı gazetecilerin katıldığı toplantıda dile getirilen yerel medya sorunları ile çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı.

İç Anadolunun güleryüzlü kenti Yozgatta tamamlanan toplantıda gerek İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu ve gerekse İç Anadolu bölgesi yerel medya toplantılarında son günlerde ülkemizde yoğun bir biçimde yaşanan terör olayları şiddetle kınandığı gibi, Aziz vatanımız uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimiz de rahmet ve dualarla anıldı. Bu arada terör mücadelesinde 339 evladını şehit veren Yozgat’ın vatan savunmasındaki büyük fedakarlıkları minnetle yadedildi.

8 maddelik sonuç bildirgesinde aynen şu görüşlere yer verildi :

1- Bölücü terör örgütünün saldırılarında asker ve polislerimizi şehit vermenin, çok sayıda vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyoruz. Unutulmamalıdır ki; nedeni ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin ‘terör’ hak arama yolu değildir. Terör, aklıselim tüm kesimlerce lanetlenmeli ve terörle mücadeleye sonuna kadar  devam edilmelidir.

2- Demokratik ülkelerin ‘olmazsa olmazı’ basın ve ifade özgürlüğüdür.Yöneticilerimiz Basın ve haber alma özgürlüğüne yönelik saldırı ve engellemelere müsamaha göstermemelidir.Öte yandan basınımız da ülkenin milli ve manevi değerlerini ve ülke çıkarlarını zedeleyici haberleri ‘basın özgürlüğü’ adı altında yapılmış haberler olarak değerlendirmemelidir.re2

3-Kurum amirleri, gazetecilerin Anayasa teminatı altındaki haber alma hakkına saygı göstermeli ve bütün kamu görevlilerini gazetecileri doğru bilgilendirmeleri hususunda sıkca uyarmalıdır.

4- Ülkemizin ve bölgemizin  her neresinde olursa olsun Basın ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan yayınlar yapan ve gazeteciliği çıkar amaçları doğrultusunda birer tehdit ve santaj aracı olarak kullanan yayın kuruluşlarına itibar edilmemelidir.

5- Basın kartları yönetmeliği yeniden gözden geçirilmeli yapılacak yeni düzenlemelerde Gazeteciler Cemiyetlerinden de  görüş alınmalıdır.

6- Yerel medya gelir kaynaklarının yetersizliği ve maliyetlerin de sürekli artması nedeniyle ekonomik açıdan ciddi anlamda sıkıntılı günler yaşamaktadır.Bu nedenle yerel medyanın acilen ekonomik özgürlüğüne kavuşturulması gerekmektedir.

İşte,bu nedenle ilk aşamada hükümetimizce basın işletmelerine sigorta prim destekleri,vergi muafiyetleri ve uzun vadeli faizsiz kredi imkanları sağlanmalıdır.Diğer yanda KOSGEB’in işbirliği-güçbirliği projesi yerel medya işletmelerinin kolaylıkla yararlanacağı şekilde yeniden düzenlenmeli,Kalkınma Ajansları da  yerel medya kuruluşlarına kolaylık sağlamak üzere  proje yapım ve çağrılarında yeterince destek vermelidir.

7-    Yozgatta dolu dolu geçen toplantımızda gündeme getirilen Sarıkaya ilçesi icra müdürlüğünce 10 sayfa ve 300 bin lira tutarındaki icra ilanlarının BİK aracılığı ile İstanbulda münteşir Sabah gazetesinde yayınlatılması konusu  toplantıya katılan bütün gazete sahipleri ve cemiyet başkanları tarafından tepki ve büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.

İcra iflas kanununun 114.maddesi her ne kadar icra ilanlarının yerel veya yaygın gazetelerde yayınlatma tercih ve takdirini İcra müdürlerinin insiyatifine bırakmışsa da aynı kanuna ilişkin yargıtayın içtihad kararlarında aynen şöyle denildiğini bir kere daha hatırlatmak yarar görmekteyiz:

“Taşınmazın değeri ile hem alacaklının ,hem de borçlunun menfaati göz önünde bulundurularak satış ilanının mahalli gazetede yayınlanması ile yetinilebillir.İcra müdürleri tarafların menfaatini gözetmek durumundadır.”

Anadolunun dört bir yanında ağır ekonomik sıkıntılarla yaşamını sürdürmeye çalışan yerel gazetelerin icra ilanlarıyla ilgili yıllardanberi süregelen mağduriyetlerinin giderilebilmesi için İcra kanununun 114.maddesi söz konusu Yargıtay içtihat kararına göre yeniden düzenlenerek acilen değiştirilmelidir.

Adalet Bakanı ve Yozgat milletvekili sayın Bekir Bozdağ’ın konuya ilişkin sorunun çözümü amacıyla yapılması gereken yasa değişikliğine destek ve katkı vermesi Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu camiası ile İç Anadolu Gazeteciler cemiyetleri başkanlarının ortak talebidir.

8- Mensubu olmakla onur duyduğumuz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve İç Anadolu Federasyonu üyesi bulunan İç Anadolu Gazeteciler Cemiyetleri başkanları olarak sonuç  bildirgemizde  şu hususu da  vurgulamak istiyoruz.:

Türkiye’de yerel medyanın sorunları vardır.Ama sorunlarımız kadar ülkemiz, milletimiz ve mesleğimizin onuru ile etik değerlerimize karşı sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz.  Bu açıdan yerel medyalar olarak mesleki ve tüm yayın  etkinliklerimizi Türk devletinin bekası ve ülkemizin daha güçlü olması konusunda üzerimizdeki sorumlulukla sürdürme kararlılığımızı kamuoyumuzun bir kere daha bilgisine saygı ile sunuyoruz.